Ważą się losy dwustu maturzystów

8 czerwca egzaminem z języka polskiego zaczęły się tegoroczne matury. W powiecie krasnostawskim do egzaminu dojrzałości przystąpiło 191 uczniów.

Zgodnie z decyzją ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego egzaminy dojrzałości w 2020 odbywają się od 8 do 29 czerwca, planowany jest także dodatkowy termin dla uczniów, którzy nie będą mogli zdawać egzaminu ze względów zdrowotnych. Szef resortu edukacji poinformował także, że ze względu na pandemię w tym roku nie odbędą się matury ustne. Tegoroczne matury w powiecie krasnostawskim zainaugurował egzamin z języka polskiego (zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym), który odbył się 8 czerwca.

Następnego dnia maturzyści zmierzyli się z egzaminem z matematyki na poziomie podstawowym. W środę odbyły się egzaminy z języka angielskiego, a od 15 czerwca maturzyści podchodzą do testów z wybranych przedmiotów. Wyniki wszystkich egzaminów mamy poznać do 11 sierpnia. – W naszym powiecie na 229 absolwentów szkół ponadpodstawowych 191 podjęło się zdawania egzaminu dojrzałości – informuje Marek Nowosadzki, wicestarosta krasnostawski.

W I LO do matury podeszli wszyscy, czyli 62 uczniów. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku II LO, gdzie do testów przystąpiło 47 absolwentów. Z kolei w pozostałych placówkach do matur przystąpiło: 25 osoby z ZS nr 1 w Krasnymstawie (z 32 abiturientów kończących naukę w tej placówce), 44 absolwentów ZS nr 2 w Krasnymstawie (z 65) i 13 absolwentów ZS w Żółkiewce (na 23 osoby). – W każdej ze szkół matury przebiegły jak dotąd bez zakłóceń – informuje Nowosadzki. W szkołach zastosowano wszystkie środki i zasady bezpieczeństwa oraz procedury przeprowadzania egzaminu maturalnego wydane w związku z sytuacją epidemiczną.

Są to zasady dotyczące m.in.: obecności na terenie szkoły osób podczas trwania egzaminów, środków ochrony osobistej zdających oraz innych osób biorących udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów, w tym dotyczące zakrywania ust i nosa, środków bezpieczeństwa związanych z organizacją sal egzaminacyjnych i wytycznych określających sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u zdających lub członków zespołu egzaminacyjnego. – Absolwenci są zdyscyplinowani, przychodzą zgodnie z wyznaczonym czasem, zachowane są także wszelkie środki bezpieczeństwa – dowiadujemy się.

Przypomnijmy, że zdający muszą przystąpić w sumie do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: ze języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz obowiązkowo do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Aby zdać egzamin dojrzałości, maturzysta musi uzyskać z wszystkich przedmiotów obowiązkowych co najmniej 30 procent możliwych do zdobycia punktów. Osoby, którym nie uda się zdać jednego obowiązkowego egzaminu, mają prawo do poprawki 8 września. Abiturienci, którzy nie zdadzą więcej niż jednego egzaminu, do poprawek mogą przystąpić dopiero za rok. (k)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here