Wędrują po całym regionie

Oddział PTTK im. Kazimierza Janczykowskiego w Chełmie od kilkunastu lat jest organizatorem wycieczek krajoznawczych dla dorosłych amatorów turystyki i krajoznawstwa. Programy wycieczek, organizowanych na terenie Chełma, obszarze powiatu chełmskiego i województwa lubelskiego, przygotowują działacze funkcjonujących przy Oddziale Komisji:

Ochrony Przyrody (kierowanej przez Tadeusza Suskiego) i Opieki nad Zabytkami (obowiązki przewodniczącego pełni Zbigniew Lubaszewski, obecny prezes Zarządu Oddziału). Obok członków PTTK, głównie Społecznych Opiekunów Przyrody i Zabytków, w imprezach uczestniczą między innymi emeryci, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, członkowie Stowarzyszenia Ośrodek Wspierania Rodziny oraz inni amatorzy krajoznawstwa. W ubiegłym roku, dzięki wsparciu Miasta Chełm, zrealizowano 14 wycieczek. Uczestnicy mogli między innymi poznać walory: Grabowiecko-Strzeleckiego Obszar Chronionego Krajobrazu (Wojsławice, Uchanie, Nowy Majdan, Tuczępy, Grabowiec), Chełmskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Pławanice, Turka, Dorohusk, Okopy, Świerże, Zamieście), Poleskiego Parku Narodowego (Urszulin, Pieszowola, Ścieżka przyrodnicza Perehod), osobliwości florystycznych Kumowej Doliny, chełmskich pomników przyrody, zabytków Gminy Wierzbica (Wierzbica, Busówno, Chylin, Święcica, Olchowiec), okolic Dęblina (Gołąb, Bobrowniki, Dęblin, Stężyca, Sieciechów, Gniewoszów), okolic Tomaszowa Lubelskiego i Lubaczowa (Cieszanów, Lubaczów Horyniec Zdrój, Radruż, Stare i Nowe Brusno, Tomaszów Lubelski, Bełżec, Rachanie Łaszczów, Tyszowce), Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu (Leśna Podlaska, Drohiczyn, Grabarka, Siemiatycze, Mielnik), parków podworskich powiatu lubelskiego (Konopnica, Garbów, Tomaszowice, Jastków, Dąbrowica, Dys, Ciecierzyn), zabytków Gminy Dubienka (Siedliszcze, Dubienka, Starosiele, Skryhiczyn, Uchańka) oraz miejsca pamięci powstania styczniowego (Depułtycze Nowe, Depułtycze Królewskie Kolonia, Niedziałowice, Rejowiec Osada, Hruszów, Rejowiec Kolonia). Obecnie trwają przygotowania do nowego sezonu. Działacze PTTK maja zamiar kontynuować penetracje krajoznawczą nieznanych zakątków ziemi chełmskiej i Lubelszczyzny. Zgłoszenia na wycieczki są przyjmowane w biurze Oddziału PTTK im. Kazimierza Janczykowskiego w Chełmie, ul. Narutowicza 14, w każdą środę w godz. 16.30 – 17.30 lub telefonicznie (nr 600 419 664). (z)