W weekend parkomaty nie zarobią

(29 marca) Rada Gminy Włodawa podjęła uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w pasie drogi powiatowej w Okunince – obwodnica Jeziora Białego.

Wprowadzono opłatę za parkowanie pojazdów samochodowych tylko w dni robocze, od poniedziałku do piątku, całodobowo, w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia. Opłata wynosić będzie 3 zł za każdą rozpoczętą godzinę parkowania. Za nieuiszczenie opłaty w strefie płatnego parkowania przewidziano opłatę dodatkową w wysokości 50 zł.
W roku ubiegłym, jak i w latach poprzednich, płatny parking na obwodnicy Jeziora Białego obowiązywał także w soboty. Jednak, o czym już informowaliśmy, w sierpniu ubiegłego roku włodawska prokuratura zleciła Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu zbadanie czy uchwała Rady Gminy we Włodawie o pobieraniu opłat za parkowanie przy obwodnicy Jeziora Białego jest zgodna z prawem. Okazało się, że nie. Według ustawy, w dni wolne od pracy nie można brać pieniędzy od kierowców za miejsce parkingowe znajdujące się na terenie należącym do samorządu, a parking w Okunince był płatny od poniedziałku do soboty. Sąd orzekł, że uchwała jest niezgodna z prawem i uchylił zapis „do soboty włącznie”, co oznacza, że w tym roku parkowanie w weekendy będzie za darmo. Płatny parking na obwodnicy Jeziora Białego obowiązywać więc będzie tylko w dni powszednie – 3 zł za każdą rozpoczętą godzinę parkowania. (ad)