Wezwanie do niesienia ulgi

Każda pomoc w cierpieniu: fizyczna, duchowa, materialna przynosi wymierną ulgę – przypomina Kościół, przygotowując się do XXVIII Światowego Dnia Chorego. Papież Franciszek zaapelował w swoim orędziu na ten dzień o zapewnienie opieki wszystkim chorym.


Światowy Dzień Chorego obchodzony jest 11 lutego, w dzień liturgicznego wspomnienia Najświętszej Marii Panny z Lourdes. Tegoroczne orędzie papieża Franciszka nosi tytuł: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, a ja was pokrzepię” (Mt 11, 28). Istnieje kilka poważnych form cierpienia: choroby nieuleczalne i przewlekłe, choroby psychiczne, schorzenia wymagające rehabilitacji lub opieki paliatywnej, różne niepełnosprawności, choroby wieku dziecięcego i podeszłego. Oprócz terapii pacjenci oczekują wsparcia, troskliwości i uwagi… jednym słowem miłości. Ponadto oprócz człowieka chorego jest jego rodzina, która cierpi oraz również potrzebuje pociechy i bliskości.

Gospoda „Dobrego Samarytanina”

„Ci „utrudzeni i obciążeni” szczególnie przyciągają wzrok i serce Jezusa i to od niego wychodzi światło, które oświeca chwile ciemności i jest nadzieją wobec zniechęcenia. Kościół chce być coraz bardziej i lepiej „gospodą „Dobrego Samarytanina”, którym jest Chrystus (por. Łk 10, 34), to znaczy domem, w którym można znaleźć Jego łaskę, wyrażającą się w gościnności, akceptacji i podniesieniu na duchu” – pisze w swoim orędziu papież Franciszek.

W dzieło przynoszenia ulgi w cierpieniu wpisuje się działalność pracowników służby zdrowia: lekarzy, pielęgniarek, personelu pomocniczego, administracji placówek sanitarnych, wolontariuszy, którzy wykonując swoje zadania zgodnie z kompetencjami, pozwalają odczuć obecność Chrystusa. „Otrzymawszy pokrzepienie i pocieszenie Chrystusa, jesteśmy z kolei wezwani, aby stać się pokrzepieniem i pocieszeniem dla naszych braci, poprzez postawę łagodności i pokory na wzór Mistrza” – twierdzi Ojciec Święty w swoim orędziu.

Słodkości od arcybiskupa i piłkarek

W Lublinie już 5 lutego br., z okazji XXVIII Światowego Dnia Chorych, Caritas Archidiecezji Lubelskiej wspólnie z MKS Perła Lublin przeprowadziły zbiórkę słodyczy, która odbyła się w hali Globus podczas meczu lubelskich szczypiornistek z KPR Ruch Chorzów. Zebrane słodycze zostaną przekazane w formie paczek pacjentom Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego przy ul. Chodźki w Lublinie 12 lutego 2020 roku podczas wizyty metropolity lubelskiego, ks. abpa Stanisława Budzika, dyrektora Caritas Lubelskiej Archidiecezji – ks. Wiesława Kosickiego i piłkarek MKS Perła Lublin. Upominki umilą małym pacjentom trudny czas pobytu w szpitalu.

Namaszczenie chorych

We wtorek, 11 stycznia w archikatedrze lubelskiej o godz. 10 rozpocznie się modlitewne czuwanie, zakończone indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Podczas mszy św. o godz. 11.00 zostanie udzielony, tak jak w innych kościołach tego wyjątkowego dnia, sakrament namaszczenia chorych. Jak co roku, w sposób szczególny do udziału w spotkaniu zaproszone są wszystkie osoby chore, niepełnosprawne i cierpiące, a także ich rodziny, wolontariusze oraz pracownicy służby zdrowia, hospicjów, domów opieki i wszystkich stowarzyszeń niosącym pomoc chorym i cierpiącym.

Jednym ze stałych punktów obchodów Dnia Chorego w Lublinie będzie też 11 stycznia spotkanie w kościele pw. św. Judy Tadeusza przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym przy ul. Abramowickiej w Lublinie. Miejscu temu w sposób szczególny patronuje Matka Boża z Lourdes. W każdą środę po mszy św. odprawiane jest tam nabożeństwo nowenny do Matki Bożej z Lourdes w intencji chorych i cierpiących, a w każdy czwartek odprawiana jest o godz. 18.00 msza św. zbiorowa i nowenna do św. Tadeusza Judy – patrona w sprawach trudnych i beznadziejnych.

Owocny czas modlitwy

Światowy Dzień Chorego ustanowił 13 maja 1992 roku papież Jan Paweł II. Miało to miejsce w 75. rocznicę objawień fatimskich i 11. rocznicę zamachu na jego życie. Dla chorych i pracowników służby zdrowia, dla wiernych chrześcijan i dla wszystkich osób dobrej woli jest on „owocnym czasem modlitwy, współuczestnictwa i ofiary z cierpienia dla dobra Kościoła oraz wezwaniem skierowanym do wszystkich, aby rozpoznali w chorym bracie, święte Oblicze Chrystusa, który przez cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie dokonał dzieła zbawienia ludzkości” (Jan Paweł II, List ustanawiający Światowy Dzień Chorego 13 maja 1992 roku).

Centralne obchody Światowego Dnia Chorego odbywają się w wyznaczonych sanktuariach maryjnych świata. Pierwsze odbyły się w 1992 roku w Lourdes, a w 1994 roku ich miejscem była Częstochowa.

Matka Boża z Lourdes to symbol nadziei i łaski

Jej sanktuarium słynie z licznych uzdrowień, także czysto duchowych. Tysiące cudów, jakie tam się dokonują, potwierdzają prawdę o Matce Bożej jako „Uzdrowicielce chorych”. W grocie Massabielle w Lourdes Matka Boża objawiła się 14 – letniej Bernadetcie Soubirous. Od 11 lutego do 16 lipca 1858 roku Najświętsza Maria Panna ukazała się 18 razy 14-letniej Bernadetcie. Bernadetta wstąpiła do klasztoru sióstr w Nevers w Burgundii w 1866 roku i przebywała tam aż do swojej śmierci, 16 kwietnia 1879 roku. W czerwcu 1925 roku została beatyfikowana, a w roku 1933 kanonizowana. Od 3 sierpnia 1925 roku nietknięte zepsuciem ciało świętej znajduje się, wystawione w kryształowym relikwiarzu w kaplicy poza klauzurą klasztoru Saint – Gilard w Nevers. Miasto położone jest 260 km od Paryża.

Pierwszy cud w Lourdes miał miejsce już w roku objawień. Kamieniarz Luis Bouriette, który od 20 lat nie widział na prawe oko, żarliwie modlił się przed grotą Massabielle i kilkakrotnie przemył oczy wodą ze źródła – wtedy nagle odzyskał wzrok. W 1858 roku zanotowano 100 nie dających się wytłumaczyć medycznie przypadków uleczenia z chorób. Każdego roku, coraz więcej pielgrzymów odwiedza Lourdes. Pielgrzymują tam z ufnością i wiarą, że może i w ich przypadku zdarzy się cud.

Odmawiając modlitwę w intencji chorych i cierpiących, możemy liczyć na odpust cząstkowy, a uczestnicząc w Eucharystii lub będąc przy łóżku chorego 11 lutego – na odpust całkowity pod zwykłymi warunkami.

Elżbieta Kasprzycka