Wicedyrektor wygrała konkurs

Od 1 września dyrektorem Medycznego Studium Zawodowego w Chełmie będzie obecna wicedyrektor Małgorzata Szyszkowska. Wygrała konkurs na to stanowisko.


Konkurs odbył się w poniedziałek, 26 czerwca. Przystąpiła do niego tylko jedna kandydatka, wicedyrektor Medycznego Studium Zawodowego, Małgorzata Szyszkowska. Komisja konkursowa przedstawi marszałkowi województwa lubelskiego, któremu podlega Medyczne Studium Zawodowe, jej kandydaturę na stanowisko dyrektora.
Przez wiele lat dyrektorem Medycznego Studium Zawodowego była dr Krystyna Szpak-Lipińska. Wszystko wskazuje na to, że z końcem roku szkolnego przejdzie ona na emeryturę.  (ps)