Więcej gospodyń w gminie Żółkiewka

7 marca w remizie OSP Rożki Kolonia odbyło się spotkanie inaugurujące działalność nowego Koła Gospodyń Wiejskich. Wydarzenie połączono ze Świętem Kobiet, a wzięli w nim udział m.in. wójt Jacek Lis i sekretarz gminy Marcin Zając.


Przybyłych na spotkanie gości powitały Agnieszka Szczepanik oraz Beata Kotyło, które pokrótce opowiedziały o nowym Kole oraz planach na przyszłość. Głos zabrali także wójt Lis i sekretarz Zając, którzy gratulowali założycielom inicjatywy, życzyli wytrwałości w działaniach i sukcesów. Jak przystało na imprezę Koła Gospodyń Wiejskich, nie zabrakło poczęstunku.

Sołtys sołectwa Rożki Kolonia z okazji podwójnego święta poczęstował wszystkich tortem. Koło Gospodyń Wiejskich w Rożkach Kolonii istniało i działało od przeszło pół wieku, jednak wraz z upływem czasu jego członkiń ubywało i w końcu Koło przestało działać. W ostatnich tygodniach mieszkańcy Rożek Kolonii podjęli jednak decyzję o jego odtworzeniu.

Założycielsko-wyborcze zebranie Koła odbyło się na początku lutego w świetlicy wiejskiej w Rożkach Kolonii, która stała się siedzibą KGW. Wybrano zarząd. W jego skład weszły: Agnieszka Szczepanik – przewodnicząca, Beata Kotyło – zastępca przewodniczącej oraz Teresa Gnyp – skarbnik. Koło liczy obecnie 37 osób i skupia nie tylko panie, ale i panów. (k)