Więcej na kulturę

Urzędnicy przeznaczyli więcej pieniędzy na konkursy ofert w dziedzinie kultury. Chcą, aby obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę były podniosłe i uroczyste.

Niedawno miasto ogłosiło konkursy na realizację zadań w zakresie kultury. Zainteresowani mogą składać oferty do 1 lutego. W 2018 roku preferowane będą zadania upamiętniające 100-lecie niepodległości Polski. Z okazji wyjątkowej rocznicy chełmscy urzędnicy przewidzieli wyższe dotacje na konkursy ofert w tej dziedzinie. Na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przewidziano 128 tys. zł (w ubiegłym roku wydano 96 tys. zł). Na realizację zadań z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej przewidziano 20 tys. zł (w ub. r. wydano 3 tys. zł).
– Wyższe dotacje na realizację tego typu zadań są w pełni uzasadnione – mówi Elżbieta Bajkiewicz-Kaliszczuk, dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki UM Chełm. – W chełmskiej kulturze bardzo dużo się dzieje. Stowarzyszenia, animatorzy kultury wykazują dużą aktywność, organizowanych jest coraz więcej różnego rodzaju uroczystości, imprez. My je wspieramy finansowo. W tym roku przypada setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, dlatego preferowane będą zadania upamiętniające to wydarzenie. (mo)