Więcej za odpady w Kamieniu

Jednym z najważniejszych punktów piątkowych obrad Rady Gminy Kamień było podjęcie uchwały w sprawie nowych stawek za odbiór odpadów.

 

Wójt Roman Kandziora już na poprzedniej sesji przedstawił wniosek, aby podwyższyć je z 5 do 7 zł od osoby za odbiór śmieci segregowanych i z 8 do 11 zł za niesegregowane. Radni nie dyskutowali w tej sprawie, przyjmując do wiadomości tłumaczenia wójta, że dotychczasowe wpłaty za wywóz śmieci nie wystarczają nawet na pokrycie gminnych kosztów obsługi gospodarki odpadami.
– Wiem, że radnym się to nie podoba, ale nie mamy wyjścia i stawki musimy podnieść – mówił wójt Kandziora. – Nie możemy sobie pozwolić, aby do śmieci dopłacać. Zmieni się odbiorca odpadów. Jesteśmy po przetargu, który wygrała PW Ewa Grzywna-Żmuda z Zawadówki. Nowa firma do połowy grudnia ma dostarczyć mieszkańcom worki. Niewykluczone, że przez pierwsze dwa miesiące mogą wystąpić pewne problemy organizacyjne w związku ze zmianą odbiorcy śmieci.
Podwyżki cen śmieci uchwalono jednogłośnie. Tylko radna Beata Chomiak wstrzymała się w tej sprawie od głosu.

Dyskusji nie było też przy uchwalaniu stawek podatku rolnego. Służącą do określenia tego podatku średnią cenę skupu żyta radni obniżyli z 52,44 zł ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny do 50 zł za kwintal. Taka sama stawka obowiązywała w bieżącym roku. Oznacza to, że podatek rolny w gminie Kamień wyniesie 125 zł za tzw. hektar przeliczeniowy. Uchwałę w tej sprawie podjęto jednogłośnie.
Wójt poinformował radnych, że gmina dostała 617 tys. zł dotacji na modernizację ujęcia wody w Rudolfinie. Około 300 tys. zł na ten cel samorząd będzie musiał dołożyć z własnej kasy. Wójt nawiązał też do ministerialnej reformy oświaty dotyczącej likwidacji gimnazjów. Oznajmił, że nie obędzie się bez zwolnień nauczycieli. Na zakończenie Kandziora wręczył wszystkim radnym i sołtysom ufundowane przez siebie czekoladowe mikołajki. (mo)