Więcej pieniędzy w budżecie Chełma

O 7 164 399 zł więcej, w porównaniu do poprzedniego roku, dostanie miasto Chełm z budżetu państwa w br. Minister finansów ogłosił ostateczne kwoty subwencji, dotacji celowych i udziały w podatku PIT dla samorządów.

Biorąc pod uwagę wysokości zaplanowanych przez ministerstwo finansów subwencji, udziały w podatkach PIT, dotacje, w tym pieniądze na program 500+ i unijne dofinansowanie do planowanych inwestycji, sprawiło, że tegoroczne dochody miasta po raz pierwszy w jego historii przekroczyły 300 mln zł.
Subwencja oświatowa ma być zwiększona o 2 830 00 zł i wynosić 96 740 000 zł. To o 665 tys. zł więcej, niż przewidywał plan, który miasto dostało w październiku ubiegłego roku.
Prezydent Chełma Agata Fisz może być zadowolona, bo w bieżącym roku subwencja wyrównawcza będzie wyższa od ubiegłorocznej o 2 726 000 zł i wyniesie 6 651 000 zł. Ministerstwo natomiast, w porównaniu do minionego roku, zmniejszyło o 608 tys. zł subwencję równoważącą. Wzrośnie za to udział miasta w podatku PIT od osób fizycznych. Do budżetu Chełma z tego tytułu wpłynie 57 838 586 zł. To jest o 2 752 000 zł więcej, niż w 2016 roku. Niestety, Chełm z budżetu państwa w tym roku nie dostanie subwencji ogólnej. Przed rokiem było to ponad 500 000 zł. (ps)