Więcej za wodę i ścieki

Do 11 czerwca 2019 roku ceny wody i ścieków w Chełmie pozostaną bez zmian. Po tym terminie wzrosną o 41 groszy, a po kolejnym roku o 13 groszy. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził zaproponowane przez chełmskie MPGK taryfy.

Od bieżącego roku rada miasta już nie zatwierdza taryf cen i opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Kompetencje takie posiada Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, a dokładnie podległy tej spółce Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Nowa instytucja opiniuje regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zatwierdzania taryf oraz rozstrzyga ewentualne spory pomiędzy odbiorcami usług, a przedsiębiorcami. Do 12 marca br. wszyscy operatorzy mieli obowiązek złożyć do regionalnych ośrodków wnioski o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki na okres trzech lat, z różną kalkulacją cen.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Chełmie przygotowało taryfy z podwyżką, ale od 11 czerwca 2019 r. Do tego czasu obowiązujące ceny nie ulegną żadnej zmianie i za metr sześcienny wody dalej zapłacimy 3,43 zł brutto, a ścieków – 6,13 zł. W czerwcu 2019 r. stawki opłat wzrosną odpowiednio o 8 groszy (3,51 zł za 1 m sześć. wody) i 33 grosze (6,46 zł za 1 m sześć. ścieków) i będą obowiązywać przez rok. W 2020 r. od czerwca za wodę będziemy płacić o 8 groszy więcej (3,59 zł), natomiast za ścieki – o 5 groszy (6,51 zł). Zaproponowane przez MPGK taryfy bez uwag zostały zatwierdzone przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. Decyzja uprawomocniła się w miniony czwartek 17 maja.(s)