Wieczorek poetyckiej rodziny

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie odbył się wieczorek autorski poświęcony twórczości literackiej Ireny, Katarzyny i Mirosława Leszka Iwańczyków.

Po dwurocznej przerwie państwo Iwańczykowie wydali kolejne tomiki poezji: Irena Iwańczyk „Na brzegu”, Katarzyna Iwańczyk „Arkadia dzieciństwa”, a Mirosław Leszek Iwańczyk „Widzialna ciemność”. Po powitaniu gości przez dyrektor biblioteki Małgorzatę Antoniak (wśród zaproszonych znaleźli się m.in. Hanna Mazurkiewicz – burmistrz Krasnegostawu oraz ks. proboszcz Henryk Kapica – dziekan Dekanatu Krasnystaw Wschód) głos zabrał Hovhannes Aleksanyan – aktor, reżyser i instruktor KDK, który w ciepłych słowach omówił poetycką zawartość prezentowanych tomików. Następnie autorzy przedstawili swoje najnowsze publikacje i zaprezentowali wybrane przez siebie wiersze. Pani Irena mówiła nie tylko o własnym zbiorze, ale również o twórczości nieobecnej na spotkaniu córki Katarzyny. Twórczość i ogólnie mówiąc szeroką aktywność bohaterów wieczoru na polu literackim doskonale oddają słowa Czesława Domańskiego z Gdyni zamieszczone we wspomnianym tomiku „Na brzegu”, który napisał: „Wydaje mi się, że w Polsce jest to jedyny i niepowtarzalny Zespół Rodzinny Poetów, szukających prawdziwych wartości […].” Pełna sala biblioteki była poniekąd potwierdzeniem tych słów, wskazując także i na to, iż państwo Iwańczykowie mają nie tylko wielu przyjaciół, ale i szerokie grono czytelników. (k)