Wielka draka przed kamerami

Ekipa Telewizji Lublin odwiedziła Krasnystaw. Z urzędu miasta na żywo nadano transmisję programu poświęconego najnowszej inwestycji Towarzystwa Budownictwa Społecznego, które w miejscu, gdzie kiedyś znajdowały się katownie Urzędu Bezpieczeństwa, buduje kompleks usługowo-mieszkalny. – To profanacja! – wołał do kamery jeden z mieszkańców Krasnegostawu.

Ekipa TVP Lublin gościła w Krasnymstawie w czwartek. W realizacji programu dotyczącego inwestycji TBS wzięli udział m.in.: Krzysztof Gałan – sekretarz miasta Krasnystaw, Andrzej Majchrowicz – prezes TBS, Mariusz Matyaszewski – archeolog, a także przedstawiciele konserwatora zabytków, lubelskiego IPN, członkowie stowarzyszenia Narodowy Krasnystaw i mieszkańcy miasta. W programie Majchrowicz wielokrotnie podkreślał, że kompleks usługowo-handlowy, który powstaje u zbiegu ulic Mostowej, Zamkowej, Cichej i Kościuszki (gdzie w latach 40. i 50. XX wieku mieścił się Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, w którym przesłuchiwano, katowano i zabijano członków ruchu antykomunistycznego), powstaje w porozumieniu i za zgodą wojewódzkiego konserwatora zabytków.
– Jednym z naszych priorytetów i wymogów, gdy ogłaszaliśmy konkurs na projekt tego kompleksu, było zapewnienie, że w tym miejscu uwzględnione zostanie miejsce na upamiętnienie historii, która wiąże się z tym terenem – przekonywał prezes TBS. I rzeczywiście na wizualizacji nieruchomości widać wyróżniony punkt, w którym znajduje się krzyż postawiony przez mieszkańców Krasnegostawu na omawianej działce jeszcze w roku 1990 r. (tymczasowo usunięty na czas realizacji inwestycji). W trakcie programu archeolog Mariusz Matyaszewski zapewniał, że zanim przystąpiono do prac budowlanych, na działce przeprowadzono badania archeologiczne. W ich trakcie znaleziono m.in. ponad 400 kości, które poddano badaniom, ale okazało się, że są to szczątki zwierząt. Krzysztof Gałan, sekretarz miasta Krasnystaw, przypomniał natomiast, że to jeszcze w czasach burmistrza Andrzeja Jakubca omawianą działkę miasto przekazało TBS-owi. – Koncepcji zagospodarowania tego terenu było dużo. Był pomysł, by wybudować tam hotel lub inkubator przedsiębiorczości, były propozycje, by wybudować tam pomnik lub rodno, które też jest bardzo potrzebne. Koniec końców radni ubiegłej kadencji zdecydowali przekazać aportem tę działkę na rzecz TBS – mówił sekretarz.
Głos w sprawie zabrali też mieszkańcy Krasnegostawu. – Nasza koncepcja to pozostawienie tego miejsca takim, jakim było przez tyle lat – stwierdził Bartłomiej Witkowski ze stowarzyszenia Narodowy Krasnystaw. Witkowski przypomniał, że przed rozpoczęciem inwestycji na placu znajdował się krzyż i odbywała się tu większość uroczystości patriotycznych. Krzysztof Zieliński, były radny powiatowy, w programie przedstawiony jako „społecznik”, zauważył, że w Krasnymstawie nie ma miejsca do upamiętniania różnego rodzaju uroczystości patriotycznych. – Myśmy proponowali, żeby w tym miejscu zrobić plac i w sposób adekwatny do tego, co tam było, upamiętnić to miejsce – stwierdził.
Planowaną inwestycją mocno oburzony był jeden z mieszkańców miasta. – Kto podnosi rękę na święty krzyż Chrystusowy? Czy nie mogliście, panowie, mądrzy jesteście, zaprojektować budynku obok tego krzyża, 5-10 metrów dalej? Ten krzyż był poświęcony świętej służbie. Ten krzyż stanie teraz na garażach, pod spodem będą garaże, to jest profanacja! Ja jako chrześcijanin nie zgadzam się na to. Święty Jan Paweł II mówił „brońcie krzyża”. To tak się broni krzyża w Krasnymstawie?! O tym powinna się dowiedzieć pani premier, rząd, wszyscy. Tu został pogrzebany mój honor chrześcijański – irytował się.
Mieszkańcy mieli też pretensje o to, że w nagraniu programu nie wzięła udziału burmistrz Hanna Mazurkiewicz. – Pani burmistrz była nieobecna na nagraniu telewizyjnym z uwagi na wyjątkową sytuację rodzinną. O tej samej porze miała mszę świętą w intencji piątej rocznicy śmierci męża. O tym fakcie poinformowała zespół prowadzący program – wytłumaczył nam sekretarz Gałan. Cały program można obejrzeć pod adresem: http://lublin.tvp.pl/34735959/8-listopada-2017. (kg)