Wielka przesiadka na autobusy

Lubelski ratusz planuje rozwój i usprawnianie systemu komunikacji w mieście. Do 2021 roku zostaną zmodernizowane lub wybudowane zespoły przystanków przesiadkowych oraz pętli, a także powstaną parkingi, na których kierowcy pozostawią swoje pojazdy i przesiądą się do autobusów lub trolejbusów, by w ten sposób kontynuować podróż do centrum miasta.
W ubiegłym tygodniu prezydent Krzysztof Żuk podpisał wraz z marszałkiem województwa lubelskiego Jarosławem Stawiarskim i wicemarszałkiem Dariuszem Stefaniukiem (na zdjęciu) umowę na dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Koszt projektu to blisko 63,5 mln, z czego ponad 36 mln zł to dofinansowanie ze środków europejskich.

– To jest ważne zadanie inwestycyjne, mieszczące się w strukturze projektu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Mówimy tutaj o Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym, gdzie z 16 gminami podpisaliśmy porozumienie i ta inwestycja jest akurat taką, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom gmin sąsiednich, bo buduje infrastrukturę dojazdową, a i też poprawia komunikacje zbiorową w naszym mieście – przyznaje Krzysztof Żuk, prezydent Lublina

Dzięki projektowi powstaną zespoły przystanków przesiadkowych i pętli komunikacji miejskiej integrujące najważniejsze węzły przesiadkowe: na Związkowej (przystanki w rejonie al. Spółdzielczości Pracy, ul. Związkowej i ul. Węglarza), na Poczekajce (przystanki w rejonie al. Kraśnickiej i ul. Bohaterów Monte Cassino), w rejonie ronda Dmowskiego, ul. Mickiewicza (przy Kunickiego i Mickiewicza), przy Dworcu Gł. PKP (ul. Kunickiego, przystanek w stronę „do centrum” i w stronę „od centrum”) oraz na ul. Turystycznej (przystanki w rejonie przystanku kolejowego Lublin Zadębie).

Projekt przewiduje ponadto budowę węzłów przesiadkowych z parkingami P+R (Park&Ride), K+R (Kiss&Ride) i B+R (Bike&Ride) przy Żeglarskiej (w okolicy ul. Krężnickiej), Abramowickiej (w rejonie granicy miasta) oraz przebudowę ul. Wygodnej o długości ok. 1,8 km jako dojazdu do węzła zlokalizowanego na terenie Gminy Głusk; Józefa Franczaka „Lalka” (w rejonie granicy miasta), parkingu P+R przy istniejącej pętli przy ul. Grenadierów; przy Kraśnickiej (w obszarze ul. Wróbla do granic miasta) oraz przy Granitowej, Zbożowej oraz Osmolickiej (w okolicy ul. Prawiednickiej) z parkingami K+R i B+R.

W celu skomunikowania węzłów niezbędna będzie także rozbudowa dróg dojazdowych o długości ok. 3, 4 km (w tym przebudowa ul. Wygodnej). Zbudowane zostaną również stacje do ładowania autobusów elektrycznych – ok. 5 lokalizacji na węzłach przesiadkowych (ul. Żeglarska, ul. J. Franczaka „Lalka”, ul. Zbożowa, ul. Granitowa, al. Kraśnicka).

Takie nowe parkingi powstaną w Lublinie

P+R (Park&Ride) – parkingi w pobliżu peryferyjnych przystanków przeznaczonych dla osób korzystających z publicznego transportu zbiorowego. Kierowcy pozostawią swoje pojazdy w wyznaczonych miejscach, przesiądą się do komunikacji zbiorowej i w ten sposób będą kontynuować jazdę do centrum miasta.

K+R (Kiss&Ride) – wyznaczone miejsce, służące do krótkiego postoju, częste zwłaszcza przy dworcach, lotniskach, centrach przesiadkowych i szkołach. Ma ułatwić szybką przesiadkę pasażera pojazdu do innego środka transportu.

B+R (Bike&Ride) – Bike and Ride (B&R) – system parkingów dla rowerów, który umożliwia bezpieczne pozostawienie pojazdu i kontynuację podróży publicznym transportem zbiorowym. BS