Wielka zbiórka w Czwórce

W listopadzie i na początku grudnia uczniowie i nauczyciele SP nr 4 w Krasnymstawie włączyli się do w akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”.

W SP nr 4 akcja prowadzona jest od wielu lat, zawsze przed świętami Bożego Narodzenia, z myślą o rodzinach wielodzietnych, niepełnych, będących w trudnej sytuacji materialnej oraz podopiecznych domów dziecka i ośrodków szkolno-wychowawczych.

W Czwórce działał sztab nr 155. Wolontariuszami zostali nauczyciele: Piotr Galiński, Ewelina Głuchowska i Agnieszka Bożko oraz uczniowie: Kamila Stacharska, Olaf Staszak, Adam Sadowski, Kacper Kowalski, Mikołaj Zdybel. Dzieci z klas I-III SP dary przekazywały wychowawcom, którzy dostarczali je do punktu zbiórki. Każdy, kto przyniósł pomoc rzeczową, otrzymał pamiątkowe słoneczko.

W środę, 2 stycznia, zebraną odzież i żywność przekazano pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie. Stąd trafią do dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących wsparcia. Dzięki ofiarności, zrozumieniu i chęci pomocy udało się w tym roku zebrać w szkole ponad 246 kg darów, w tym: 90 kg żywności długoterminowej i słodyczy oraz ponad 156 kg odzieży, zabawek i innych artykułów przydatnych w gospodarstwie domowym. (k)