Wielkanocne znaki

Tłumy z palmami przeszły tradycyjnie w Niedzielę Palmową ulicami Lublina i Świdnika na znak nadziei i oczekiwania na wspólne świętowanie.


Jednocześnie Kościół niezmiennie przypomina, że wiara tłumna rodzi wiele pułapek. Rzesze wiernych oczekują cudów i proroków, ale według swoich wyobrażeń, i w istocie często odczuwają zamęt, który pozwala im odrzucać istotę religii. Już wielki teolog Orygenes przypominał, że ten sam tłum, który witał palmami wjazd Chrystusa do Jerozolimy, zaledwie kilka dni później, na trzykrotną propozycję Piłata „Każę go więc wychłostać i uwolnię” (Łk 23,16) nalegał „z wielkim wrzaskiem” i „wzmagały się ich okrzyki” – „Ukrzyżuj!” Liturgia Wielkiego Tygodnia ciągle przypomina o tych pułapkach.
Triduum Paschalne, które rozpoczyna się w kościołach w Wielki Czwartek, ma na celu przede wszystkim uczyć wiernych pokory. Trudno nie zauważyć zmienionego w tych dniach wystroju kościoła. Kołatki zastępują organy i dzwony. Przykuwa uwagę skromny wystrój ołtarz, Najświętszy Sakrament okryty welonem i paschał palący się w ciemnym kościele. W Wielki Czwartek w kościołach katedralnych w godzinach rannych ma miejsce uroczysta msza krzyżma, podczas której poświęcane są nowe oleje do namaszczeń chorych oraz odbywa się odnowienie przyrzeczeń kapłańskich. W kościołach parafialnych odprawiana jest msza Wieczerzy Pańskiej z obrzędem obmycia nóg. Po mszy św. Najświętszy Sakrament przenosi się do kaplicy adoracji na pamiątkę uwięzienia Jezusa po Ostatniej Wieczerzy. Po zakończeniu liturgii z ołtarza zdejmuje się świece, mszał, krzyż i obrusy. Tabernakulum zostaje otwarte i puste, a wieczna lampka zgaszona. Tego dnia w godzinach 21.00 – 24.00 będzie można skorzystać ze spowiedzi w Lublinie, w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka 85 (księża marianie).
Wielki Piątek jest dniem zadumy nad męką Chrystusa, skupienia, powagi, tego dnia obowiązuje post ścisły. W Wielki Piątek odprawiane są nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Wielki Piątek należy również do najważniejszych świąt w Kościołach prawosławnym i protestanckim. W wielu państwach Unii Europejskiej jest dniem wolnym od pracy. Dla tych, którzy nie zdążyli skorzystać z sakramentu pokuty, w Wielki Piątek 30 marca, od godz. 21.00 rozpoczyna się już po raz szósty „Noc konfesjonałów”. Potrwa do północy. Ze spowiedzi będzie można skorzystać w Lublinie w: katedrze lubelskiej, kościele pw. Świętego Ducha przy Krakowskim Przedmieściu 1, pw. św. Piotra Apostoła przy ul. Królewskiej 9, kościele przyszpitalnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica 16, pw. Nawrócenia św. Pawła przy ul. Bernardyńskiej 5 i kościele „Pobrygidkowskim” przy ul. Narutowicza 6.
W Wielką Sobotę od wczesnych godzin rannych katolicy adorują Najświętszy Sakrament w przygotowanej do tego celu kaplicy zwanej Grobem Pańskim. Jest to czas żałoby po ukrzyżowanym Jezusie Chrystusie. W tym dniu nie odprawia się mszy św. Tradycyjnie kapłani błogosławią pokarmy na stół wielkanocny. Są nimi przede wszystkim: chleb, a także jajka – symbol życia i płodności, budzący radość w sercach oraz wędliny i baranek wielkanocny.
W sobotę o godzinie 20.00 rozpocznie się Liturgia Wigilii Paschalnej, zakończona procesją rezurekcyjną.
Święta Wielkanocne wzięły swój początek od żydowskiej Paschy, czyli świętowania wyjścia narodu wybranego z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej. Na soborze nicejskim w 325 r. ustalono, że Wielkanoc w Kościele katolickim będzie obchodzona w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Pascha w języku hebrajskim oznacza przejście, a także uderzenie, gwałtowną interwencję, wskutek której rodzi się nowy porządek, nowa logika życia.
Elżbieta Kasprzycka

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here