Wielki sukces małej gminy

Prawie 6 mln zł dofinansowania zyskała gmina Hanna z tamtejszą parafią na remont zabytkowego kościoła. Świątynia nie tylko zostanie gruntownie odnowiona, ale nowy blask zyska też jej najbliższe otoczenie, dzięki czemu centrum Hanny stanie się unikatem nie tylko na skalę krajową, ale i światową.

Urząd Gminy Hanna wspólnie z parafią pw. św. Apostołów Piotra i Pawła uzyskał dofinansowanie do remontu zabytkowego, drewnianego kościoła wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Warty niemal 8 mln projekt zatytułowany „Nadbużańskie zabytki architektury drewnianej w gminie Hanna – ochrona i udostępnianie” w ramach działania VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” został złożony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ubiegłym roku. W piątek (14 kwietnia) wniosek został zaakceptowany i gmina na generalny remont budynku kościoła i jego najbliższego otoczenia otrzyma prawie 6 mln dofinansowania. W ramach rewitalizacji świątynia zostanie gruntownie odnowiona. Przeprowadzone zostaną prace konserwatorskie nad obiektami ruchomymi takimi jak ołtarze, obrazy, czy unikatowe polichromie. Wszystko odbędzie się oczywiście z zachowaniem oryginalnych materiałów i pod czujnym okiem konserwatora zabytków. Budynek zmieni się także na zewnątrz – zyska nowy dach, cały kościół zostanie podniesiony o jakieś 30 cm i w miarę możliwości wyprostowany. Dodatkowym punktem tej inwestycji będzie zagospodarowanie terenu przy kościele, na którym przedstawiona zostanie ekspozycja ukazująca kościół parafialny w Hannie w kontekście wielu religii i kultur historycznie współistniejących na przykładzie pięciu różnych obiektów sakralnych z terenu Podlasia. Oprócz budynku kościoła remont obejmie także zabytkową dzwonnicę z rekonstrukcją jej historycznego zwieńczenia. Kolejnym elementem projektu jest modernizacja i przebudowa dawnej plebanii z przeznaczeniem jej jako „Miejsce spotkania wielu kultur” wraz z ekspozycją multimedialną. Ponadto na terenie probostwa zostanie odtworzony dawny ogród. Nowy blask zyska też budynek starej szkoły carskiej, w której znajdzie się miejsce na galerię z wystawami np. poplenerowymi oraz ekspozycję z dawnymi sprzętami gospodarstwa domowego. Projekt gminy i parafii łączy tradycję z nowoczesnością. Przejawem tej drugiej będzie system ogrzewania zamontowany w kościele bazujący na pompach ciepła. – Jestem bardzo szczęśliwa, że nasz projekt zyskał dofinansowanie. Znalazł się na bardzo wysokim, bo czwartym miejscu na liście – mówi wójt Grażyna Kowalik. – Dofinansowanie wynosi aż 85 procent, przy czym VAT jest niekwalifikowany, więc będziemy się starali odzyskać go sami. Obecnie trwają intensywne przygotowania do pierwszych prac. Myślę, że ruszą one już 1 lipca. Chcę serdecznie podziękować wszystkim za to, że wierzyli i wspierali ten projekt. Podkreślam też, że ja nie remontuję kościoła, ale najcenniejszy gminny zabytek i teraz muszę zadbać o to, by wyremontowana świątynia przyciągała do Hanny jak największe grono turystów i pielgrzymów, co będzie głównym kierunkiem rozwoju naszej gminy. Mając tak unikatową świątynię, a w niej sławny obraz Matki Boskiej Hańskiej mam nadzieję i pragnienie, by nasz kościół stał się kiedyś sanktuarium, na co ma wszelkie predyspozycje – dodaje wójt.
Na czas remontu kościół zostanie wyłączony z użytku. Ostatnia msza prawdopodobnie odprawiona zostanie 29 czerwca, kiedy to parafia obchodzić będzie odpust ku czci swoich patronów. Kolejne nabożeństwa odbywać się będą w budynku plebanii lub na świeżym powietrzu. (bm)