Wielkie święto Bazyliki

Jak co roku, tłumy wiernych wzięły udział w odpuście w chełmskiej Bazylice. Uroczystości rozpoczęły się w środę, 7 września, przywitaniem pielgrzymek. Trwały niemal całą noc.

W czwartek, 8 września, w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, patronki chełmskiej Bazyliki, o godz. 11.30 rozpoczęła się suma pontyfikalna. Przewodniczył jej ks. abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski obrządku łacińskiego, przewodniczący Komisji Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy. Mszę celebrowali także: ks. abp Stanisław Budzik i biskupi ks. Mieczysław Cisło celebrujący też poranną mszę św. dla rodzin i ks. Józef Wróbel, który przewodniczył wieczornej mszy, 7 września. Po sumie poświęcono dożynkowe wieńce – wyraz wdzięczności wobec Stwórcy za plony, po czym wierni wzięli udział w eucharystycznej procesji. O godz.16 odbyła się msza święta z błogosławieństwem tornistrów i przyborów szkolnych pod przewodnictwem ks. prałata Ryszarda Winiarskiego. Uroczystości odpustowe zakończyła msza święta o godz. 18 sprawowana przez trzech proboszczów parafii mariackiej, jako dziękczynienie za 85 lat jej istnienia. (fot. KW i Maciej Kołodziej)