Wielkie święto na Podzamczu

Życzenia od gwiazd polskiego sportu, medal od prezydenta Lublina i wiele życzliwych słów od byłych absolwentów i pracowników– tak w ubiegłą środę Szkoła Podstawowa nr 23 z ul. Podzamcze w Lublinie świętowała swoje stulecie!


Choć, skrupulatnie licząc, 100 lat, od dnia, kiedy w niewielkim budynku przy cerkwi powołano na ulicy Ruskiej jednoklasową szkołę – do historii której nawiązuje dzisiejsza „23” – mija dopiero 1 października, piękny jubileusz świętowano już teraz, w minioną środę.
Dzień nie został wybrany przypadkowo. Dokładnie przed piętnastoma laty, 26 kwietnia 2002 roku, odbyło się uroczyste nadanie szkole imienia Olimpijczyków Polskich. W kościele Matki Bożej Wspomożenia Wiernych arcybiskup Józef Życiński poświęcił sztandar szkoły ufundowany przez Radę Rodziców. Po ślubowaniu odśpiewano hymn szkoły, do którego słowa ułożyła uczennica klasy szóstej – Anna Puszcz, a muzykę Wojciech Cugowski.
Jubileuszowe uroczystości też rozpoczęły się w kościele salezjanów. Mszę świętą celebrował ksiądz biskup Ryszard Karpiński, który 26 kwietnia przed 58 laty (!) w tym miejscu odprawił swoje pierwsze nabożeństwo. Podczas kazania biskup Karpiński wielokrotnie nawiązywał do szkoły, wychowania dzieci i młodzieży oraz sportu, który tak bardzo kochał Papież-Polak Jan Paweł II.
Później uroczystości kontynuowane były w szkolnych murach przy ul. Podzamcze 9. Oprócz byłych uczniów i pracowników wzięli w nich udział także przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych. Marta Wcisło, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Lublin, w imieniu prezydenta Krzysztofa Żuka wręczyła szkole na ręce dyrektora Marcina Steca Medal Prezydenta Lublina. Pamiątkowe grawertony i listy gratulacyjne w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego przekazała także Anna Augustyniak, sekretarz Województwa, której dwaj synowie są absolwentami SP nr 23, a w imieniu wojewody Przemysława Czarnka lubelska kurator Teresa Misiuk.
Nie mogło zabraknąć także występów najmłodszych uczniów. Dzieci w ludowych strojach dały piękny pokaz i zatańczyły lubelską polkę.
Licznie przybyli goście, wśród których nie mogło zabraknąć także naszych olimpijczyków (m.in. Leszek i Małgorzata Duneccy oraz Zuzanna Mazurek) obejrzeli również zapierający dech w piersiach występ gimnastyczny przygotowany przez szkolną młodzież i absolwentów.
Był także tort ufundowany przez Radę Rodziców, okolicznościowa wystawa i moc życzeń na kolejne 100 lat! KB

Z historii

Historia Szkoły Podstawowej Nr 23 rozpoczyna się 1 października 1917 roku. Rada Szkolna Miasta Lublin powołała wówczas do życia jednoklasówkę w niewielkim budynku przy cerkwi na ul. Ruskiej. Szkoła miała nr 26. Pierwszym nauczycielem i kierownikiem został Wilhelm Missol.
W 1925 roku w związku z oddaniem do użytku nowej szkoły na Czwartku działalność „26” został zawieszona. Ponownie na oświatową mapę Lublina placówka wróciła w 1934 roku już jako siedmioklasowa Szkoła Powszechna. Mieściła się w budynku Salezjanów przy ul. Kalinowszczyzna 11.
Zmiana numeru szkoły i jej nazwy nastąpiła w 1942 roku. Brzmiała ona Publiczna Szkoła Powszechna III stopnia nr 23 w Lublinie.
Po wyzwoleniu szkoła powróciła do budynku Salezjanów. W 1967 roku szkoła otrzymała nowy lokal przy ul. Podzamcze 9, w którym mieści się do dzisiaj. Dwa lata później nadano jej imię Marii Pieczyńskiej-Ryngowej.
W latach 90-tych szkoła nie posiadała imienia. Dopiero 28 lutego 2002 roku na sesji Rady Miejskiej podęto uchwałę o nadaniu placówce imienia „Olimpijczyków Polskich”. To posunięcie zainicjowało plany rozwoju obiektów sportowych w szkole, w tym krytej pływalni, której otwarcie nastąpiło w 2010 roku.