Wielkie święto wszystkich pań

Siennica Nadolna, Gorzków, Fajsławice. To tylko niektóre miejsca, w których świętowano Dzień Kobiet.

Gmina Krasnystaw

Gminne Centrum Kultury z siedzibą w Siennicy Nadolnej, było gospodarzem Dnia Kobiet w gminie Krasnystaw. Zaproszonych gości powitała dyrektor GCK Dorota Rybczyńska. W imprezie wzięli udział m.in. wójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik, wiceprzewodniczący rady gminy Krasnystaw Mirosław Berbeć oraz prezes Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw Plus” Dorota Sawa. Uczestnicy spotkania wysłuchali koncertu Zespołu Śpiewaczego „Melodia” i „Klubu Solisty”, działających przy Gminnym Centrum Kultury oraz chełmskiego wokalisty Mariusza Matery. Impreza zakończyła się zabawą taneczną przy dźwiękach muzyki zespołu Rainbow.

Gmina Fajsławice

W Fajsławicach Dzień Kobiet świętowano 9 marca. Oprócz licznie zgromadzonych mieszkanek gminy w imprezie wzięły udział: poseł Teresa Hałas, wiceprzewodnicząca rady powiatu krasnostawskiego Justyna Przysiężniak, a także prezes Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw Plus Dorota Sawa i dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Krasnymstawie Joanna Kawęcka. Po oficjalnym przywitaniu gości, wójt gminy Fajsławice Janusz Pędzisz zaprosił wszystkich do obejrzenia specjalnie przygotowanych atrakcji.

W pierwszej części wystąpiła młodzież z MDK w Krasnymstawie przygotowana przez Annę Klus i Jadwigę Litkowską. Wójt gminy złożył paniom najserdeczniejsze życzenia i wraz z zastępcą Mieczysławem Paluchem, przewodniczącym rady Sławomirem Michalakiem oraz radnymi Mateuszem Chruścielem i Mariuszem Wójcikiem, wręczyli kobietom kwiaty. Uroczystość była świetną okazją do wręczenia podziękowań zespołom śpiewaczym: „Fajsławiankom” i „Siedliszczankom” za promowanie gminy Fajsławice w Regionalnym Przeglądzie Piosenki i Przyśpiewki Ludowej w Rejowcu.

Po słodkim poczęstunku, który przygotowały panie z Gminnego Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet, goście obejrzeli występ kabaretu „Czarny Salceson”. Organizatorzy święta składają podziękowania firmie „Janiszek. Usługi Gastronomiczne”, paniom z Gminnego Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet w Fajsławicach, radnym oraz dyrekcji SP w Fajsławicach za zaangażowanie i pomoc w przygotowanie
uroczystości.

Gmina Gorzków

Gospodarzem Święta Kobiet w Gorzkowie było Centrum Społeczno-Kulturalne. W spotkaniu uczestniczyły panie z różnych grup, organizacji i osoby indywidualne. Gośćmi specjalnymi byli: radna powiatu krasnostawskiego Ewa Nieścior oraz Wojciech Hus z LGD Krasnystaw Plus. Oficjalnego otwarcia imprezy dokonała kierownik CSK Barbara Lachowska. Życzenia paniom złożyli m.in. wójt Marek Kasprzak, przewodniczący rady gminy Konstanty Nieścior oraz radni Józef Stępniak, Radosław Parka i Tomasz Typiński.

W części artystycznej wystąpiła młodzież ze SP w Gorzkowie pod opieką Anny Kowalik, Kapela Ludowa z CSK w Gorzkowie pod przewodnictwem Dariusza Polichy oraz Vladimir Umanskyi z Ukrainy. Na okoliczność spotkania zorganizowano wystawę obrazów Stefanii Wójcik z Janowa Lubelskiego oraz wystawę aniołów Jadwigi Kasprzak z Bogusława w gminie Gorzków. Święto było również okazją do promocji pierwszego wydawnictwa Wandy Jadwigi Włoch – poetki z Chorupnika – „Dzwięki Ciszy”. Poczęstunek zapewniły Monika Błędkowska i Małgorzata Wiśniewska. (k)