Wielkopostne śpiewanie u dominikanów

Ojcowie dominikanie zapraszają na cykl koncertów Wielkopostne Śpiewanie. W tym roku muzyce towarzyszą rozważania: „Klasztor w sercu 700-letniego miasta”.
Bezpośrednio po każdym spotkaniu ze słowem i muzyką zakonnicy zapraszają na mszę św. o godz. 16.00. Na pierwszym spotkaniu, które odbyło się 5 marca, wykład na temat „Przybycie dominikanów do Lublina i kult św. Stanisława BM” wygłosił o. Grzegorz Kluz OP. Z koncertem wystąpił Zespół Muzyki Dawnej Aetas Baroca z Katowic. W ostatnią niedzielę, 12 marca słowo wygłosił o. Artur Hącia OP. Później wystąpił sekstet wokalny muzyki współczesnej proMODERN z Warszawy. 19 marca słowo wygłosi o. Michał Murzyn OP, a wystąpią: Iwona Sawulska – sopran, Jolanta Munch – organy, Mateusz Nowak – recytacja. 26 marca słowo wygłosi o. Jacek Pietrzak OP, a wystąpi Męski Zespół Chorałowy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy pod dyr. Mariusza Kończala. W programie chorały gregoriańskie, utwory G.P. da Palestriny, O. Gjeila, T. Tallisa i in. 2 kwietnia słowo wygłosi o. Maciej Niedzielski OP. W programie ludowe pieśni i obrzędy wielkopostne w wykonaniu zespołu śpiewaczego „Jarzębina” z Kocudzy pod. kier. Ireny Krawiec. W Niedzielę Palmową, 9 kwietnia słowo wygłosi o. Tomasz Dostatni OP, wystąpi Zespół Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt lusti z Warszawy; saksofon sopranowy – Paweł Gusnar, dyrygent – Michał Sławecki. Organizatorem koncertów jest Fundacja Restaurare Basilicam przy współpracy Klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie. Kierownictwem artystycznycznym przedsięwzięcia zajęła się Elżbieta Krzemińska.
Koncerty odbywają się o godz. 15.00 w kolejne niedziele Wielkiego Postu w bazylice Ojców Dominikanów przy ul. Złotej 9. Wstęp wolny.
Elżbieta Kasprzycka