Wierni trwają przy Kościele

Jak wygląda religijność Polaków, a raczej ilu z nich chodzi na msze święte i ilu z nich przystępuje do komunii świętej bada Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego.
Ostatnie dane wskazują, że odsetek Polaków uczestniczących w mszach św. wzrósł z 39,1 % w 2014 r. do 39,8 % w 2015 r. Więcej osób przystępuje też do sakramentu komunii św. – 17 % w 2015 r. z 16,3 % w 2014. Według danych najwięcej gromadzą niedzielne przedpołudniowe eucharystie. Diecezja lubelska nie odbiega pod tym względem od średniej krajowej i tak chodzących do kościoła jest 39,4% i 20% tych, którzy przystępują do komunii świętej.
W Lublinie dużą popularnością cieszą się kościoły rektoralne. Znajdują się one w centrum miasta, każdy z nich posiada charakterystyczny dla siebie klimat, co przyciąga rzesze wiernych z innych dzielnic. Kościół w Polsce, pod względem liczby parafii, księży, sióstr i świeckich, którzy angażują się w posługę, ma jedną z najlepiej ukształtowanych sieci parafialnych. Sieć parafii się zagęszcza, ale liczba katolików praktycznie nie rośnie. Ważną część wspólnoty wiernych stanowią instytucje kościelne. Przy parafiach działa ok 60 tys. organizacji, w których zaangażowanych jest ok. 2,5 mln osób. Większość wspólnot zakładają duszpasterze. Z inicjatywy świeckich powstaje ich ok 13 %. Na terenie naszej archidiecezji działa ponad 100 różnego rodzaju grup modlitewnych. Zaangażowanie w działające przy kościele organizacje to dla wielu osób sposób na wyrażanie swojej religijności. Obok ponad 60 tys. parafialnych organizacji, w Polsce działają również katolickie instytucje społeczne, takie, jak szkoły czy hospicja, których naliczono ok, 1,8 tys. Działają one na rzecz dzieci i młodzieży, a także wspierają osoby starsze, ubogie i niepełnosprawne. Aż 40% instytucji zajmujących się bezdomnymi prowadzi Kościół.

Wprawdzie spada liczba powołań, ale rośnie znaczenie i zaangażowanie świeckich w działalność instytucji kościelnych. Ewidentnie widać wzrost aktywności religijnej świeckich w ruchach religijnych. Choć chrzest włącza człowieka do wspólnoty Kościoła i czyni z niego osobę wierzącą, to jednak dopiero udział w regularnych obowiązkach religijnych uaktywnia jego członkostwo w Kościele. Z badań wynika, że w 2015 r. udzielono w kraju 369 tys. sakramentów chrztu, 360 tys. sakramentów bierzmowania, 270 tys. sakramentów pierwszej komunii oraz 134 tys. sakramenty małżeństwa. Swoje uczestnictwo w mszy św. Polacy motywują czynnikami wewnętrznymi, takimi jak przeżycie religijne i nakaz sumienia. Motywy te dominują na przestrzeni ostatnich 20 lat. Z badań socjologicznych wynika, że kobiety są bardziej praktykujące niż mężczyźni. Najwyższy wskaźnik praktykujących systematycznie notuję się wśród wdów i wdowców, osób żyjących w sakramentalnym małżeństwie, ludzi z wykształceniem podstawowym i wyższym oraz emerytów, rencistów i gospodyń domowych. W postawach niepraktykujących zwraca uwagę młodzież, bezrobotni, a także mieszkańcy miast powyżej 100 tys. mieszkańców.
Elżbieta Kasprzycka