Więźniowie pomogą w kryzysowych sytuacjach

Władze miasta Krasnystaw podpisały porozumienie z Aresztem Śledczym. W jego ramach osadzeni mają pomagać np. przy odśnieżaniu ulic czy usuwaniu lodu.

– Sytuacja kryzysowa jest niewydolnością założeń systemowych na danym obszarze, spowodowaną zdarzeniami nieprzewidzianymi. Należą do nich niebezpieczeństwa wywołane siłami natury, czy działalnością człowieka – zauważa Agnieszka Sadowska z Urzędu Miasta Krasnystaw. W zimie niska temperatura oraz obfite opady śniegu mogą znacznie utrudnić życie mieszkańców Krasnegostawu. – Problemy te analizuje co roku Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego, który stara się przewidywać niebezpieczeństwa oraz przeciwdziałać skutkom możliwego kryzysu – dodaje. W ramach działań zapobiegawczych, 5 stycznia Hanna Mazurkiewicz – burmistrz Krasnegostawu, zawarła porozumienie z Aresztem Śledczym w Krasnymstawie, reprezentowanym przez dyrektora ppłk Annę Adamską, zgodnie, z którym placówka zdecydowała się włączyć w działania pomocowe. Ustalono, że w czasie wystąpienia w mieście sytuacji kryzysowych, do pracy zaangażowani zostaną więźniowie odbywający karę w krasnostawskim areszcie. – Jest to bardzo potrzebna i ważna inicjatywa, która wpłynie na jakość życia mieszkańców oraz pomoże w reintegracji osadzonych – zaznacza burmistrz Mazurkiewicz. (kg)