Wiosenne zarybienia

Zarybienia prowadzono od 16 do 18 marca br. i w związku z tym przypominamy, że obowiązuje 14-dniowy zakaz zabierania ryb z gatunków, które wpuszczono.


16 marca: Stańków (karp 800 kg), Glinianki Horodyszcze (karp 200 kg). Zakaz do 30 marca 2020 r. 17 marca: Żółtańce zbiornik mały (karp 100 kg, karaś pospolity 100 kg), Stańków (karaś pospolity 100 kg), Tuligłowy (karaś pospolity 100 kg), Jezioro Białe (karp 240 kg). Zakaz do 31 marca 2020 r. 18 marca: zb. Husynne (karp 300 kg, lin 50 kg), zb. Staw (karp 200 kg, lin 50 kg), zb. Stańków (karp 200 kg, lin 50 kg), Glinianki Horodyszcze (karp 110 kg). Zakaz do 1 kwietnia 2020 r.. W przypadku zbiornika Stańków i Glinianek Horodyszcze, do których karpie wpuszczano w dniach 16 i 18 marca, dwutygodniowy zakaz powinien być liczony od 18 marca.

Na każdym z łowisk, które objęto zarybieniem znajdują się ogłoszenia informacyjne o okresach zakazu zabierania ryb. Ryby zostały zakupione w gospodarstwach rybackich w Żulinie i Lublinie.

Kontrole wód

Społeczna straż rybacka praktycznie w systemie ciągłym prowadzi działania zapobiegające kłusownictwu sieciowemu. W ostatnich dniach strażnicy z biura Okręgu zatrzymali łącznie 32 sieci kłusownicze, w tym: 21 drygawic, 2 wontony, 8 bębnów i sznur sumowy. Sieci znaleziono na następujących wodach: zbiornik Husynne – 5, jezioro Syczyn – 6, zbiornik Wytyczno – 8, jezioro Sumin 11, jezioro Lipieniec – 2. (kd)