Wirusy lubią odpady…

O „racjonalne gospodarowanie odpadami w czasie epidemii” apelują do lublinian miejscy urzędnicy. – Róbmy świadome i rozsądne zakupy, aby nie wytwarzać więcej śmieci niż zazwyczaj – apelują.

– Zwracamy się do mieszkańców z prośbą o racjonalne gospodarowanie odpadami w czasie epidemii, mając na uwadze obecne zagrożenia, które stanowią poważne utrudnienie dla funkcjonowania większości firm i przedsiębiorstw, w tym branży odpadowej – mówi Monika Głazik z biura prasowego ratusza. Dodaje, że „przemyślane zakupy, zmniejszanie objętości odpadów czy ograniczenie remontów pomogą zminimalizować ilość wytwarzanych odpadów i zapewnić ciągłość w świadczeniu usług”.

M. Głazik zapewnia jednak, że „aktualnie odbiór odpadów w Lublinie odbywa się bez zakłóceń i terminowo”. – Niemniej w trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników firm komunalnych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego na terenie miasta apelujemy do mieszkańców o przestrzeganie zasad – tłumaczy.

Jak powinniśmy postępować?

Róbmy świadome i rozsądne zakupy, aby w czasie epidemii koronawirusa nie wytwarzać więcej śmieci niż zazwyczaj

Zmniejszajmy objętości odpadów – zgniatajmy butelki i inne opakowania z tworzyw sztucznych, składajmy opakowania papierowe i kartony

Powstrzymajmy się od prac remontowych i porządkowych generujących odpady wielkogabarytowe i remontowo-budowlane. Ewentualne ograniczenia w odbiorze mogą w pierwszej kolejności dotyczyć właśnie tych rodzajów odpadów.

Kompostujmy, bo kolejną frakcją, której odbiór, w przypadku przeciążenia systemu, może zostać ograniczony, są odpady bio. Warto, aby właściciele nieruchomości jednorodzinnych pomyśleli o zagospodarowaniu „odpadów zielonych” we własnym zakresie i np. stworzyli własny kompostownik

Zrezygnujmy z przekazywania śmieci do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ulicy Głuskiej. GR