Witaj szkoło!

W poniedziałek, 4 września, uczniowie wrócili do szkół. Tego dnia w placówkach oświatowych zorganizowano uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Po raz pierwszy od 18 lat naukę zaczęli uczniowie klas siódmych podstawówek, a to w związku z wprowadzoną reformą edukacji.

Inauguracja roku szkolnego 2017/18 Włodawa

Starosta Andrzej Romańczuk i wicestarosta Adam Panasiuk uczestniczyli w uroczystościach zarówno w I LO „Kościuszce”, jak i w popularnym „Modrzewiaku” we Włodawie. Rozpoczęciu roku towarzyszyła odświętna oprawa. Były wystąpienia dyrektorów i gości.
We Włodawie do szkół wróciło lub rozpoczęło w nich naukę ponad 2 tys. uczniów. Wielu z nich pierwszego dnia żyło przede wszystkim jeszcze wakacjami. Najwięcej uczniów rozpoczęło naukę w największej włodawskiej szkole – ZSZ nr 1 i II LO, popularnym „Modrzewiaku” – prawie 650.
Przedstawiciele władz samorządowych życzyli nauczycielom, uczniom i ich rodzicom powodzenia, sukcesów w pracy oraz osiągania jak najlepszych wyników nauczania.
W szkołach powiatowych naukę rozpoczęło ponad tysiąc uczniów: w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – 104, w I LO im. T. Kościuszki – 223 i w ZSZ nr 1 i II LO – 643. (pk)

Inauguracja roku szkolnego 2017/18 Wola Uhruska

Równie uroczysty przebieg miało rozpoczęcie roku w Zespole Szkół w Woli Uhruskiej. Rozpoczynając kolejny okres nauki myślano nie tylko o nowych wyzwaniach, dążeniu do sukcesów i o solidnej pracy. Uczczono także 78. rocznicę wybuchu II wojny światowej. A w ramach Narodowego Czytania wysłuchano fragmentów „Wesela” S. Wyspiańskiego.

Rozpoczęcie roku szkolnego w ZS poprzedziła msza święta w kościele parafialnym pw. Ducha Świętego. Inauguracja nowego roku szkolnego rozpoczęła się w hali sportowej wystąpieniem dyrektora szkoły Mirosława Koniecznego. Nawiązując do „Wesela”, podkreślił on znaczenie patriotyzmu jako jednej z ważniejszych wartości w procesie wychowawczym. Życzył całej społeczności, aby rok szkolny przyniósł zadowolenie i same szóstki w dziennikach. Uczniowie pod okiem nauczycielki historii Alicji Zając przygotowali występ artystyczny poświęcony rocznicy wybuchu II wojny światowej. Fragmenty „Wesela’’ odczytali m.in. wójt gminy Jan Łukasik, wicedyrektor szkoły Jolanta Szachałaj i przewodniczący Rady Gminy Marek Kuszneruk. Wśród gości zaproszonych na uroczystość był prof. dr hab. Feliks Czyżewski – Honorowy Obywatel Gminy ‘Wola Uhruska. (gkj)

Komentarze