Wkrótce rusza rekrutacja do przedszkoli

Rekrutacja do przedszkoli rusza na początku marca, ale już teraz warto zapoznać się z ofertą poszczególnych placówek.


W miejskich i prywatnych, ale dofinansowywanych przez ratusz przedszkolach przygotowano 10 335 miejsc. Dodatkowo w Lublinie funkcjonują przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i przedszkola prywatne, które oferują ponad 4 700 miejsc.

Wybrać 7 placówek

Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie 7 placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola wskazują w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych.

Łączna liczba miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym w ofercie samorządowej wynosi 9 876. Rodzice przyszłych przedszkolaków mogą składać aplikację o miejsce w 64 miejskich placówkach i jednym zespole przedszkolnym. Przyszłego przedszkolaka w wieku 5 i 6 lat można też zapisać do oddziału przedszkolnego przy szkołach podstawowych – takich placówek jest w Lublinie 27. Warto podkreślić, że dzieci, które uczęszczają do oddziału przedszkolnego przy szkołach podstawowych, korzystają z opieki na takich samych zasadach jak dzieci w przedszkolu: obowiązują ich te same godziny zajęć, dostają posiłki, a ich nauka nie jest przerywana na czas zimowych ferii.

W tym roku w rekrutacji miejsc jest więcej, bo podczas ostatniej sesji Rady Miasta Lublin zlikwidowano cztery punkty przedszkolne w których nauka odbywała się w krótszym wymiarze czasu. – Przedszkola nic nie tracą na tej likwidacji, bo zarówno sale, jak i zakupiony do tych punktów sprzęt pozostają w placówce, a w tegorocznej rekrutacji więcej dzieci będzie mogło być przyjętych w pełnym wymiarze godzinowym – wyjaśnia Ewa Dumkiewicz-Sprawka, dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania UM Lublin. Punkty przedszkolne przez pięć ostatnich lat funkcjonowały w Przedszkolu nr 69 na Czubach, Przedszkolu nr 32 na Bronowicach, Przedszkolu nr 44 na Tatarach i Przedszkolu nr 26 na Starym Mieście.

Przedszkola „Montessori” i integracyjne

W Lublinie wśród bogatej oferty oświatowej wyróżniają się przedszkola, które prowadzą zajęcia metodą włoskiej lekarki Marty Montessori. „Montessoriańskie” przedszkola posiadające wszelkie niezbędne certyfikaty i przeszkoloną do nauki tą metodą kadrę to Przedszkole nr 18, przy ul. Lipowej 12a (4-oddziałowy, 100 miejsc), Przedszkole nr 19 z ul. Weteranów 5 (5 oddziałów, 120 miejsc) i Przedszkole nr 34 przy ul. Motorowej 10 (6 oddziałów, 143 miejsca).

W lubelskich przedszkolach integracyjnych i takich, które posiadają oddziały integracyjne, są miejsca dla dzieci zarówno wymagających specjalnego traktowania i takich, które nie potrzebują tego typu opieki. Takie placówki funkcjonują w sześciu miejscach Lublina to: Przedszkole Integracyjne nr 39, przy ul. Balladyny 14 (5 oddziałów, 100 miejsc dla dzieci w wieku 3-5 lat), Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 40, przy ul. Gospodarczej 19 (5 oddziałowe, 97 miejsc), Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 (120 miejsc w 6 oddziałach integracyjnych przy ul. Wolskiej 5 oraz 50 miejsc w 2 oddziałach ogólnodostępnych), Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 przy ul. Wallenroda 4 (125 miejsc w 5 oddziałach), Przedszkole z Odziałem Integracyjnym nr 70 przy ul. Smyczkowej 2 (151 miejsc w 7 oddziałach, w tym jeden oddział integracyjny) i Przedszkole Specjalne nr 11, które mieści się na ul. Młodej Polski 30 (9 oddziałowe, 45 miejsc, 1 zespół rewalidacyjny dla 4 dzieci).

Prywatne, ale z miejskim dofinansowaniem

W tegorocznej rekrutacji miejska sieć przedszkoli z dofinansowaniem zostanie uzupełniona o dwa przedszkola prywatne: Przedszkole Katolickie im. Św. Franciszka z Asyżu przy ulicy Żołnierzy Niepodległej 9 oraz Przedszkole Parafialne im. bł. Honorata Koźmińskiego przy ulicy Zbożowej 75. Obie placówki dysponują 260 miejscami. Do tej sieci dołączają też przedszkola niepubliczne, które wygrały miejski konkurs na prowadzenie zajęć.

Przedszkole Niepubliczne „Niebieski Koralik”, Przedszkole Prywatne „Martynka Bis”, Przedszkole Niepubliczne „Mini Martynka”, Przedszkole Prywatne „Martynka”, Przedszkole Niepubliczne „Martynka i Przyjaciele”. Wszystkie przygotowały 199 miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym. Tutaj również pobyt dziecka jest dofinansowany.

Punktacja

Rekrutacja do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy podstawówkach będzie prowadzona od 4 do 15 marca 2019 r. do godziny 15.00. Dzieci muszą mieszkać na terenie Lublina. Ich rodzice powinni złożyć niezbędne dokumenty z załącznikami. Najnowsze kryteria dla przedszkolaków to: bycie przez rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 4 punkty, uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola – 2 punkty, zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola, tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków (po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) powyżej 8 godzin dziennie – 2 punkty, zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola, tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków (po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) do 8 godzin dziennie – 1 punkt, uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły lub żłobka – 1 punkt, zadeklarowanie uczęszczania do tego przedszkola dzieci będących rodzeństwem w wieku 3-5 lat – 1 punkt. Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie opublikowana 4 kwietnia br. godz. 13.00. Na potwierdzenie woli przyjęcia do wybranej placówki rodzice mają czas do 12 kwietnia br. do godz. 15.00. Pełne listy przyjętych przedszkola opublikują 15 kwietnia do godziny 13.00.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola będzie możliwy do uzupełnienia i wydrukowania ze strony www.rekrutacja.p.lublin.eu od dnia 15 marca br. (EM.K.)

Wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Sześciolatki (urodzone w 2013 r.) obowiązkowo muszą odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

Do „zerówki” mogą uczęszczać w przedszkolu czy oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. Dzieci w wieku 3-6 lat (urodzone w latach: 2013-2016) dotychczas uczęszczające do przedszkoli, prowadzonych przez miasto Lublin mogą kontynuować uczęszczanie do swojego przedszkola.