Włodawa wygrała z ministerstwem finansów

2 grudnia 2013 r. gmina miejska Włodawa złożyła do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Lublinie skargę na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku od towarów i usług. Zdaniem skarbnik Elżbiety Torbicz miastu przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z przebudową i modernizacją targowiska przy ul. Lubelskiej. Inwestycja została sfinansowana w połowie ze środków unijnych. W WSA miasto przed rokiem sprawę wygrało. Jednak Urząd Skarbowy (czyli MF) odwołało się od tego, składając skargę kasacyjną do NSA. Zarzuty skargi kasacyjnej dotyczyły zarówno naruszenia przepisów prawa materialnego, jak i procesowego. Kwestią sporną było to, czy skarżące miasto jest uprawnione do pełnego odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego z faktur VAT dokumentujących koszty związane z inwestycją przebudowy i modernizacji targowiska miejskiego. Sąd pierwszej instancji w tym zakresie nie podzielił oceny organu podatkowego, że miastu nie przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z przebudową i modernizacją targowiska, lecz według udziału procentowego. We wskazanych wyrokach NSA uznał, że wybudowane przez gminę targowisko (rozumiane jako element majątku przedsiębiorstwa) jest w całości wykorzystywane do celów działalności gospodarczej. Powyższa nieruchomość nie służy do poboru opłaty targowej, lecz do czerpania dochodów z dzierżawy. Obowiązek płacenia opłaty targowej nie jest zależny od świadczeń wzajemnych ze strony gminy na rzecz kupców dokonujących sprzedaży na targowiskach.
Sąd postanowił, że nieuzasadniona była ocena organu podatkowego. Gmina ma pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki inwestycyjne związane z przebudową targowiska. – Słusznie też Sąd pierwszej instancji powołał się w tym względzie na zasadę ogólną wyrażoną w treści art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którą prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Nie ma racji autor skargi kasacyjnej, że przepis ten w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania – tłumaczy NSA.
NSA w tej sprawie postanowił zatem kontynuować linię orzecznictwa zawartą w podobnych wyrokach i skargę kasacyjną MF jako nieuzasadnioną oddalił oraz nakazał ponieść przez ministerstwo 120 zł kosztów postępowania.
– To jest duży sukces naszego miasta i spory zastrzyk pieniędzy, wcześniej bezprawnie nam zabranych – cieszy się Wiesław Muszyński, burmistrz Włodawy. – Spora w tym zasługa dobrze prowadzonego postępowania przez naszego radcę prawnego, ale jeszcze większa pani skarbnik za upór, determinację oraz przede wszystkim fachowość.
Skarbnik nie chciała komentować wygranej, twierdząc jedynie, że robi tylko to, do czego jest zobowiązana – dba o finanse miasta. (gd) Nowoczesne targowisko we Włodawie powstało na bazie wcześniej istniejącego bazaru. Jego otwarcie nastąpiło w styczniu 2014 r. Plac został wyposażony w sieć kanalizacyjną, wodociągową i energetyczną oraz w urządzenia sanitarne. Teren został odwodniony, utwardzony i wyłożony kostką. To jeden z prawie 300 obiektów w Polsce i 17 na Lubelszczyźnie, które powstały w ramach programu „Mój rynek” w miejscowościach do 50 tysięcy mieszkańców. Część kosztów budowy miasto sfinansowało ze środków unijnych. Całość pochłonęła ok. 2 mln zł. Wykonawcą robót była włodawska firma Handbud.