Włodawa wyróżniona na Grobie Nieznanego Żołnierza

11 listopada, w Narodowe Święto Niepodległości, przy udziale m.in. prezydenta RP i ministra obrony narodowej, na filarze Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie odsłonięto tablicę poświęconą Żołnierzom Wyklętym. To drugie tego typu upamiętnienie na pl. Piłsudskiego.

 

Pierwszą tablicę, upamiętniającą największe bitwy i potyczki żołnierzy podziemia niepodległościowego z komunistami, prezydent RP odsłonił 15 sierpnia br. Kolejna tablica upamiętnia przeprowadzone przez oddziały podziemia ataki na komunistyczne więzienia i siedziby urzędów bezpieczeństwa, skąd uwalniano osadzonych tam współtowarzyszy. Inskrypcja zawiera łącznie dziewięć dat i nazw miejscowości, wśród których swoje zaszczytne miejsce zajęła również Włodawa z datą 22 października 1946. Tym samym upamiętniono akcję, podczas której 70-osobowy oddział włodawskiego Obwodu WiN pod dowództwem por. Leona Taraszkiewicza „Jastrzębia” i ppor. Edwarda Taraszkiewicza „Żelaznego” na 1,5 godziny opanował Włodawę, zajął Komendę Powiatową MO i zaatakował Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, uwalniając 76 więźniów przetrzymywanych i katowanych tam przez komunistycznych oprawców.

– Wśród wielu spektakularnych akcji, które w latach 1945-1946 przeprowadził oddział por. „Jastrzębia”, upamiętnione wydarzenie stanowi prawdziwą „perłę w koronie” jego działań zbrojnych – mówi historyk Grzegorz Makus, znawca dziejów oddziału braci Taraszkiewiczów. – Operacja ta została od początku do końca przygotowana perfekcyjnie pod względem taktycznym i strategicznym, w oparciu o dokładne dane wywiadowcze, ale też doskonale zabezpieczona logistycznie. Począwszy od działań pozorowanych, mających zmylić czujność i osłabić potencjał obronny przeciwnika, przez samo zajęcie Włodawy i rozbicie PUBP, skończywszy na uporządkowanym odwrocie z miasta, akcja ta jawi się jako błyskotliwy przykład opanowania i zastosowania w praktyce sztuki operacyjnej przez twórców planu i dowodzących operacją braci – „Jastrzębia” i „Żelaznego”. Uderzenie na PUBP we Włodawie było siedemnastą i jednocześnie ostatnią udaną akcją podziemia na siedzibę UBP w skali całego kraju.

Czytelników zainteresowanych tematem odsyłamy do obszernego artykułu G. Makusa, pt. Atak oddziału Leona Taraszkiewicza „Jastrzębia” na PUBP we Włodawie 22 października 1946 roku, opublikowanego w „Zeszytach Historycznych WiN-u”, nr 39, Kraków 2014. Do nabycia w księgarni internetowej www.poczytaj.pl (red)