Włodawa zainteresowana „Mieszkaniem Plus”

W najbliższym czasie rozpocznie się budowa dwóch nowych budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na mieszkania socjalne przy ulicy Pancerniaków we Włodawie.

– Przetarg został rozstrzygnięty – mówi burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński. – Podpisaliśmy również umowę z wykonawcą, więc prace ruszą niebawem. Potrzeby mieszkaniowe są jednak tak duże, że rozważamy przystąpienie do rządowego Programu „Mieszkanie Plus”

Zanim jednak miasto uruchomi rządowy program, niezbędne jest przeprowadzenie sondażu potrzeb lokalowych, który będzie stanowił podstawę do dalszych działań.

– Zachęcam osoby zainteresowane udziałem w programie do wypełnienia wstępnej deklaracji uczestnictwa. Kwestionariusz dostępny jest na stronie włodawskiego ratusza oraz w sekretariacie Urzędu Miejskiego we Włodawie. Sondaż potrwa do końca czerwca – dodaje W. Muszyński.

Do programu „Mieszkanie Plus” może zgłosić się każda osoba fizyczna posiadająca niezaspokojoną potrzebę mieszkaniową. Uczestnictwo w nim nie jest ograniczone żadnymi dodatkowymi warunkami poza posiadaniem tzw. „zdolności czynszowej”, którą należy odróżnić od „zdolności kredytowej” wymaganej w dotychczasowych programach wsparcia budownictwa mieszkaniowego, np. „Mieszkanie dla młodych” czy „Rodzina na swoim”. Szczegółowe informacje można uzyskać w UM we Włodawie i na stronie www.miir.gov.pl/strony/zadania/mieszkanie-plus/