Włodawianin Roku 2017

Jeszcze tylko piątku, 22 czerwca, można zgłaszać kandydatów do trzeciej edycji plebiscytu Włodawianin Roku, którego celem jest wyróżnienie osób szczególnie zasłużonych dla miasta. Wyniki tegorocznej edycji ogłoszone zostaną 1 lipca, podczas Dni Włodawy, tuż przed koncertem gwiazdy wieczoru.

Tytuł „Włodawianin Roku” przyznawany jest za szczególne osiągnięcia w zakresie kultury, sportu lub działalności społecznej osobie, która w swoim życiu kieruje się najwyższymi wartościami moralnymi i etycznymi, promuje Włodawę oraz inspiruje innych do działania. Kandydatów można zgłaszać do 22 czerwca. O tym, kto zostanie Włodawianinem Roku 2017, zdecyduje kapituła, w skład której wchodzą m.in. laureaci poprzednich edycji plebiscytu. Zwycięzca otrzyma tytuł „Włodawianin Roku 2017” oraz specjalnie przygotowaną na ten cel statuetkę włodawskiego rycerza. Regulamin plebiscytu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego we Włodawie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 82 57 21 444 wew. 53. (a)