Włodawska książnica drugą w kraju

(28 listopada) W Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie odbyła się Gala Rankingu Bibliotek 2016, podczas której nagrodzone zostały samorządy najbardziej zaangażowane w kulturalny rozwój swojej gminy.

 

Podczas uroczystości dyplom przyznający Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie „II miejsce w rankingu oraz tytuł najlepszej biblioteki w woj. lubelskim w rankingu bibliotek” z rąk Dariusza Jaworskiego, dyrektora Instytutu Książki i Pawła Jabłońskiego, zastępcy Redaktora Naczelnego dziennika „Rzeczpospolita” odebrali burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie Jacek Żurawski oraz zastępca dyrektora ds. merytorycznych MBP Włodawa Małgorzata Zińczuk. Włodawskiej delegacji towarzyszył Tadeusz Sławecki, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

W rankingu, przygotowanym przez Instytut Książki i Rzeczpospolitą, wzięły udział placówki z całego kraju. Zwyciężyła Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin, przed Miejską Biblioteką Publiczną we Włodawie – włodawska MBP zajęła dodatkowo pierwsze miejsce w województwie lubelskim. W rankingu ocenie podlegały następujące wskaźniki: powierzchnia biblioteki i filii w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, średnie zatrudnienie w placówce, wielkość księgozbioru w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, wielkość księgozbioru nabytego po 2005 roku jako procent do całego zbioru czy nowe książki zakupione w 2015 roku, udział w dotacji podmiotowej dla biblioteki w budżecie gminy w 2015 r. (jako procent budżetu samorządu ogółem), pozyskane przez bibliotekę środki pozabudżetowe, dostępne dla czytelników tytuły prasowe, oferowany przez biblioteki dostęp do nowych mediów – posiadanie strony internetowej, dostępność do Internetu dla czytelników (stanowiska komputerowe i sieć Wi-Fi), działające przy bibliotece kółka czytelnicze, artystyczne, literackie, wolontariat, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych i książki dla osób słabowidzących i niewidomych. Poza tym brane były pod uwagę dane z GUS o liczbie czytelników na 1000 mieszkańców oraz liczba wypożyczonych książek przez jednego czytelnika w 2015 roku. W całym rankingu każda biblioteka mogła uzyskać maksymalnie 340 punktów. MBP we Włodawie zdobyła 290 punktów. (a)