Włodawskie szkoły średnie – fatalnie!

Miesięcznik „Perspektywy” opublikował 19. ranking liceów ogólnokształcących. Wśród 500 sklasyfikowanych liceów w Polsce na próżno szukać włodawskich szkół. Jedynie tuż poza 500, miejscem, a na 32. w województwie znalazło się I LO im. T. Kościuszki we Włodawie. Druga włodawska szkoła średnia – II LO im. A. Frycza Modrzewskiego nie została ujęta w ogóle w tym rankingu. Tak złych wyników w tym rankingu Włodawa nie miała nigdy. A były lata, że obie szkoły w tym rankingu były na początku pierwszej dwusetki.

Zestawienie najlepszych liceów w Polsce przygotowano, biorąc ich sukcesy w olimpiadach (30%) oraz wyniki maturalne (przedmioty obowiązkowe – 25%, przedmioty dodatkowe – 45%). Zestawienie uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2016 r. zdawało minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej w liceach.
Wśród pierwszych trzystu najlepszych szkół średnich nie ma ani jednej z naszego regionu! Najwyżej, na 333. pozycji jest II LO im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera z Chełma, za nim (na 366, pozycji) I LO im. W. Jagiełły w Krasnymstawie.
Niepokoi fakt, że „Kościuszko” po tendencji zwyżkowej, ma bardzo wyraźny spadek. W 2016 – było to 330. Miejsce, w 2015 – 341. miejsce, w 2014 – 403, a w 2013 – 477.
Z kolei drugie włodawskie liceum, „Modrzewiak”, nie zostało w ogóle ujęte w rankingu, co znaczy, że jest fatalnie. A były lata, co prawda dawno temu, że to liceum ocierało się nawet o pierwszą setkę najlepszych w Polsce. (pk)