Wojewódzki triumf Jagiellończyków

Młodzież I LO w Krasnymstawie zdominowała ósmy konkurs statystyczno-demograficzny „Sigma Kwadrat”, którego wojewódzki finał odbył się na wydziale ekonomicznym UMCS w Lublinie.

Licealiści konkurowali w testowych zmaganiach z wiedzy statystycznej i demograficznej. W czasie, gdy jury sprawdzało zadania, zespoły ze swoimi opiekunami wysłuchały wykładu „O inflacji i deflacji oraz roli Banku Centralnego i Urzędu Statystycznego w gospodarce państwa” wygłoszonego przez dyrektor NBP w Lublinie Ilonę Skibińską-Fabrowską. Gdy doszło do rozstrzygnięcia konkursu okazało się, że zdominowała go właśnie młodzież z krasnostawskiego liceum.

Zespoły z I LO zajęły pierwsze trzy miejsca! Zwyciężyła ekipa Jagiełły w składzie: Julia Kwiecińska, Arkadiusz Kłosowski i Filip Tarajko (opiekunowie – Anna Chmielewska i Katarzyna Nowacka). Drugie miejsce zajęli ich koledzy Bartłomiej Fidecki, Filip Kopańko i Maciej Tkaczuk (opiekunowie – Anna Chmielewska, Mariusz Kawecki), a trzecie Monika Adamiak, Dominik Łusiak i Tomasz Marek (opiekunowie – Anna Chmielewska, Mariusz Kawecki). (k)