Na wojnę z problemami społecznymi

Bezrobocie, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania – to tylko niektóre z problemów, z którymi ma walczyć specjalny zespół powołany w gminie Żółkiewka prz wójta Jacka Lisa. Przewodniczy mu kierownik tutejszego GOPS Bożena Kalinowska.

 

15 września Jacek Lis, wójt gminy Żółkiewka, wydał zarządzenie w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żółkiewka. Na jego czele stanie Bożena Kalinowska, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W skład zespołu wejdą: Wojciech Kaczmarczyk – zastępca wójta Żółkiewki, Katarzyna Dąbrowska – pełnomocnik ds. realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Krzysztof Mazur – pracownik GOPS, Wioletta Golec – asystent rodziny GOPS, Agnieszka Jałowiecka – pracownik GOPS, Danuta Błaszczak – dyrektor SP w Żółkiewce, Bogusław Zych – dyrektor Gimnazjum w Żółkiewce, Stanisław Rogalski – dyrektor ZSP w Żółkiewce, Anna Podgórska – dyrektor OKS w Żółkiewce, Grażyna Bartoszek – specjalista ds. ewidencji ludności, Henryk Jaremek – przewodniczący rady gminy Żółkiewka, Artur Koprucha – prezes klubu Hetman Żółkiewka, Agnieszka Zbrońska – przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Olchowieckiej, Łukasz Majkut – przedstawiciel Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Żółkiewki, Waldemar Wlizło – kierownik posterunku policji w Żółkiewce oraz Zuzanna Daniel – pielęgniarka NZOZ w Żółkiewce. Jak czytamy w zarządzeniu wójta Lisa, zespół ma dokonać opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy „z uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka”. Nie udało się nam dowiedzieć, kiedy zespół będzie się spotykać i w jaki sposób chce uporać się z bolączkami. A problemów do pokonania Żółkiewka ma wiele. To np. bezrobocie, przemoc w rodzinie, alkoholizm i narkomania. (kg)