Wojsławice jak dawniej

Jak przed laty, Wojsławice znów stały się wielokulturowe. Wszystko za sprawą kolejnej edycji Spotkania Trzech Kultur.

Trójkulturowe wydarzenia rozpoczęły się w niedzielę, 9 lipca, mszą św. w kościele pw. św. Michała Archanioła w Wojsławicach, którą koncelebrował ks. kan. Zbigniew Kasprzyk i ks. Marcin Zieliński. Oprawy liturgii dokonał zespół wokalny „Mada-Bis”, a tuż po niej koncert dał chór „Wojsławianie”.
Tuż po mszy na placu przed ratuszem rozpoczęły się koncerty. Wystąpili: Mateusz Szerement, Iga Targońska, Anna Kostkiewicz, Michał Terlecki, grupy „Szalom Chełm”, „Swojacy” z Chełma oraz „Teatr Piosenki Młyn” z Hrubieszowa. Następnie w cerkwi p.w. Kazańskiej Ikony Matki Bożej ks. mitrat Jan Łukaszuk odprawił wieczernię, w oprawie chóru z parafii prawosławnej w Chełmie. Tegoroczna edycja Spotkania Trzech Kultur zakończyła się w synagodze spotkaniem „Opowieści z Ksiąg Pamięci”, które prowadził Yaron Karol Becker i Emil Majuk oraz wernisażem wystawy „Żydzi w Chełmie.
Tego samego dnia odbył się finał projektu „Warsztaty z Tradycją”, realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwój i Odnowa Gminy Wojsławice. Każdy chętny pod okiem Sebastiana Kozłowskeigo mógł spróbować lepienia garnków z gliny, tkania gobelinów z kołem tkackim Koła Gospodyń Wiejskich w Sarniaku i wykonywania kartek metodą papieru czerpanego z Zofią Kozłowską. Atrakcją była też gra miejska „Śladami trójkulturowości”, którą przygotowały uczennice ZSP w Wojsławicach-Kolonii: Emilia Niewożewska, Aneta Godlewska, Julia Kołodziejczuk i Katarzyna Luty, pod opieką nauczycielki Eweliny Jabłońskiej. Niespodzianką był także występ grupy wokalnej mieszkańców gminy Wojsławice, która wspólnie z zespołem „Szalom Chełm” wykonała trzy utwory w języku hebrajskim. A wszystko dzięki trzydniowym warsztatom, które poprowadził Mariusz Matera. (mg)