Wojsławice zaplanowały wydatki i dochody

Bez uwag i bez dyskusji radni gminy Wojsławice przyjęli tegoroczny budżet. W tym roku nie zabraknie inwestycji – gmina planuje m.in. modernizację pięciu dróg i wymianę wodomierzy we wszystkich gospodarstwach domowych. Najwięcej – jak zwykle – dołoży do oświaty.

W ubiegłą środę, 29 grudnia, Rada Gminy Wojsławice spotkała się na ostatniej w 2021 roku sesji. Najważniejszą uchwałą, którą podjęto, była ta dotycząca zatwierdzenia budżetu na nowy rok. Na sesji radni nie mieli co do niego większych uwag i przygotowany przez wójta i urzędników dokument przegłosowali jednomyślnie.

Dochody gminy Wojsławice w 2022 roku oszacowano na kwotę ok. 22,08 mln zł, a wydatki na 22,42 mln zł. Deficyt – ok. 336 tys. zł – zostanie pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych zgromadzonych na bieżącym rachunku gminy.

Rok 2022 będzie kolejnym, w którym gmina sporo dołoży do oświaty. Subwencja oświatowa dla Wojsławic to ok. 2,82 mln zł, a wydatki dotyczące oświaty to ponad 4,8 mln zł.

– Dołożymy do oświaty około 2 mln złotych z własnego budżetu. Subwencja nie pokrywa kosztów funkcjonowania oświaty, a to w pewnym sensie determinuje nasze inwestycje. Jak na nasz budżet kwota, którą dokładamy jest naprawdę duża – mówi wójt Henryk Gołębiowski.

W najbliższym roku gmina zaplanowała następujące inwestycje: wykonanie pięciu odcinków dróg gminnych (przebudowa ulicy Krasnostawskiej, przebudowa drogi w Wojsławicach-Kolonii, przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krasne, remont drogi w Putnowicach Wielkich i Kukawce). Te prace będą kosztować około 2 mln zł.

Kolejny duży projekt pod nazwą „Odnawialne źródła energii w gminie Wojsławice źródłem czystego powietrza” (dofinasowany w ramach „Polskiego Ładu”), który samorząd zamierza zrealizować w 2022 r. zakłada instalację ogniw fotowoltaicznych na 9 nieruchomościach należących do gminy. Będą to budynki oczyszczalni ścieków w Wojsławicach, ujęć wody w Wojsławicach, Hucie, Kukawce i Majdanie Nowym, budynku szkoły, Warsztatu Terapii Zajęciowej, OSP Wojsławice i Ośrodka Trzech Kultur w Majdanie Ostrowskim. W ramach tego projektu planowana jest także wymiana pieców węglowych na piece na biomasę w budynku Urzędu Gminy, budynku biblioteki i mieszkań komunalnych oraz w budynku po byłej aptece przy ul. Uchańskiej. Realizacja tego projektu wyniesie ok. 1,5 mln zł.

– W zawiązku z tym, że nasze obiekty takie jak oczyszczalnia ścieków czy wodociągi zużywają najwięcej energii elektrycznej, ten projekt jest ukierunkowany na zmniejszenie kosztów jej zużycia i produkcję swojej – dodaje H. Gołębiowski.

W planach samorządu na 2022 jest również projekt „Poprawa systemu gospodarki wodociągowej w gminie Wojsławice”. W ramach tego zadania wybudowane zostaną nowe odcinki sieci wodociągowej w Putnowicach Wielkich, Kolonii Ostrów oraz Wojsławicach na ul. Grabowieckiej. Na nowocześniejsze, umożliwiające odczyt elektronicznych, wymienione zostaną także wodomierze we wszystkich gospodarstwach domowych w gminie. Projekt będzie kosztował ok. 2 mln zł.

W 2022 roku gmina chce także zadbać o boisko przy ul. Grabowieckiej w Wojsławicach. Wybudowana ma zostać tu niezbędna infrastruktura oraz zaplecze sanitarno-szatniowe. Prace te mają kosztować ok. 1,1 mln zł, czego 850 tys. zł to dofinasowanie zewnętrzne; resztę gmina dołoży z budżetu. Zaplanowano także kilka mniejszych zadań: m.in. projekt zielarski w Putnowicach Kolonii realizowany we wspłópracy z LGD Ziemi Chełmskiej, udostępnienie naturalnych źródeł wody w Nowym Majdanie, remont budynku po dawnej zlewni mleka w Wojsławicach i zaadaptowanie go na świetlicę i siłownię dla młodzieży, a także dokończenie remontu budynku komunalnego przy ul. Uchańskiej. (w)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here