Wójt apeluje: nie zaśmiecajmy!

– Apeluję do wszystkich mieszkańców naszej gminy, aby w trosce o stan otaczającego nas środowiska w sposób prawidłowy pozbywali się odpadów pochodzących z gospodarstw domowych oraz innych, powstających na przykład w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej – napisał na stronie internetowej urzędu gminy Izbica wójt Jerzy Lewczuk.

Wójt Jerzy Lewczuk przypomina, że śmieci pochodzące z gospodarstw domowych, które nie zostaną odebrane w cyklicznej, comiesięcznej zbiórce, można przekazać nieodpłatnie do gminnego punktu przyjęcia takich odpadów, który znajduje się w Ostrzycy na terenie Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (dawny SKR).

– Odpady powstające w wyniku działalności gospodarczej powinny zostać przekazane odpowiedniej firmie je odbierającej, na podstawie zawartej umowy – podkreśla wójt Izbicy. – Zwracam szczególną uwagę na to aby nie pozostawiać odpadów w lasach, na wyrobiskach, nieużytkach, przy drogach itp. miejscach, gdyż czyn ten jest zagrożony surowymi karami finansowymi wynikającymi z odpowiednich przepisów porządkowych – dodaje.

Lewczuk informuje też, że dzikie wysypisko śmieci, które znajdowało się na końcu ul. Leśnej w Izbicy, zostało uporządkowane oraz objęte szczególnym dozorem policji. Pojawił się tam też monitoring. (k)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here