Wójt Lewczuk odpiera ataki

Zatrudnia ludzi bez żadnej wiedzy i doświadczenia, kradnie pomysły swojego poprzednika, jest rozrzutny – tak o wójcie Jerzym Lewczuku pisze anonimowo jeden z naszych Czytelników. – To kampania wyborcza moich przeciwników – komentuje wójt Izbicy.

Jeszcze w grudniu 2017 r. na naszego redakcyjnego maila dostaliśmy anonimową skargę na działania wójta Izbicy Jerzego Lewczuka. – To, co dzieje się obecnie w naszej gminie, przestaje być śmieszne – rozpoczyna mieszkaniec gminy. – Wójt Jerzy Lewczuk rotuje pracownikami. Co się nie zajdzie do gminy, to ktoś inny siedzi na stanowisku. Zatrudnia ludzi bez żadnej wiedzy i przygotowania – dodaje. Według anonimowego autora donosu, w ostatnim czasie wypowiedzenie dostała np. Teresa Nizioł – kierownik GOPS w Izbicy. – Wójt podziękował jej po dwudziestu kilku latach pracy. W Izbicy głośno jest o tym, że zwolnienie jest spowodowane brakiem zgody kierownika na politykę wójta, czyli rozdawania zasiłków dla wszystkich, co Lewczuk każe robić. Do 11 grudnia można było składać dokumenty na konkurs. jednak już teraz wiadomo, kto go wygra. Będzie to pani Magdalena Przysiężniak ze Styjowa (niedaleka sąsiadka zastępcy wójta – pani Run). Co prawda jest pracownikiem GOPS w Izbicy, ale zajmuje się świadczeniami rodzinnymi i nie ma wiedzy z pomocy społecznej. Ale w tej sytuacji nie to jest najważniejsze. Wójt potrzebuje osoby lojalnej, która będzie realizować jego zachcianki – czytamy dalej. Według autora listu wójt Lewczuk wyborców szuka w opiece społecznej, bo „myśli, że jak porozdaje zasiłki, komu się tylko da, to będą za nim głosować, w końcu 2018 to rok wyborczy, a Lewczuk boi się utraty stanowiska i zaczyna pogrywać jak Babiarz (Karol Babiarz, poprzedni wójt Izbicy – kg). W kampanii wyborczej potępiał wójta za takie zagrania, teraz robi wszystko to, co on, niczym się od niego nie różni”. Według autora listu Lewczuk obiecuje budowę budynku Centrum Kultury w Izbicy, chociaż w Tarnogórze jest już jeden taki dom.
„Babiarz zrobił boisko sportowe, Lewczuk chce je poprawić, a co tam 500 tys. zł się wyda. Babiarz zrobił rynek, ładny czysto i zadbany, ale Lewczuk i tam chce wsadzić swoje 4 grosze. Zmieni go za 900 tys. zł, do tego monitoring za 70 tys. zł. Wójt zaplanował jeszcze skatepark w Izbicy, też wymysł Babiarza” – czytamy. Według mieszkańca gminy Izbica wójt Lewczuk „nie ma pomysłu na rządzenie i wizji Gminy, jedyne co umie, to (…) popisywać się brawurową jazdą służbowym samochodem, który wykorzystuje do celów prywatnych (…).
List pokazaliśmy najbardziej zainteresowanemu. Według Lewczuka zarzuty są kłamliwe i niesprawiedliwe, stoją za nimi najpewniej jego polityczni przeciwnicy.
– W odpowiedzi na anonimowego maila uprzejmie informuję, że traktuję zawarte w nim informacje jako kampanię przedwyborczą moich przeciwników. Pragnę nadmienić, że na wolne stanowiska pracownicze ogłaszane są konkursy. Kandydatów zawsze ocenia komisja konkursowa, która sprawdza między innymi wiedzę merytoryczną poszczególnych kandydatów i ich kompetencje. Zarówno ogłoszenia konkursowe jak i wyniki z konkursów ogłaszane są na stronie internetowej urzędu gminy Izbica. Na stanowisko kierownika GOPS ogłoszono konkurs i o jego wynikach zadecyduje również komisja konkursowa. Nie prowadziłem i nie prowadzę obecnie kampanii wyborczej i nie poszukuję wyborczego poparcia wśród ewentualnych klientów (podopiecznych) GOPS – pisze Lewczuk.
Wójt dodaje za to, że prawdą jest, że „zawsze obchodził i obchodzi mnie los i potrzeba niesienia pomocy mieszkańcom naszej gminy w tym korzystających również ze świadczeń pomocy społecznej”. Faktem jest, że w planach jest przebudowa boiska piłkarskiego i budowa boiska wielofunkcyjnego w Izbicy za sumę 487 tys. zł (gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie w kwocie 243 tys. zł). – Wychodząc naprzeciw prośbom młodzieży został wybudowany skatepark, boisko do siatkówki oraz lodowisko za kwotę 852 tys. zł, na które uzyskaliśmy dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej będącego w dyspozycji Ministra Kultury i Sportu w kwocie 410 tys. zł. W 2018 r. planuje się budowę drogi przy skateparku – mówi Lewczuk. Wójt informuje też, że gmina stara się o dofinansowanie na budowę Centrum Turystyczno Edukacyjno Kulturalnego w Izbicy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Wartość całkowita projektu to 6,3 mln zł, wnioskowane dofinansowanie – 3,8 mln zł. W budynku świetlicy swoją siedzibę będzie miała między innymi jednostka OSP w Izbicy, która należy do Krajowego Systemu Ratownictwa. – Pragnę zauważyć, że środki finansowe na poszczególne zadania inwestycyjne są zawsze zatwierdzane przez radę gminy. Nadmieniam również, że nie mieszkam w Krasnymstawie. Pozostałej części anonimu nie zamierzam komentować – odbieram to jako kolejną próbę zdyskredytowania mnie w oczach opinii publicznej przez moich przeciwników – podsumowuje Lewczuk. (kg)