Wójt Lewczuk zostanie burmistrzem

Ponad 150 lat Izbica czekała na przywrócenie praw miejskich. Od 1 stycznia 2022 r. stanie się gminą miejską-wiejską. Jerzy Lewczuk nie będzie już wójtem, a burmistrzem.

Izbica prawa miejskie straciła w 1869 roku w wyniku represji po powstaniu styczniowym. Miastem była przez 119 lat. – Odzyskanie praw to nie tylko prestiż, ale również większe szanse rozwoju i możliwości pozyskiwania pieniędzy na inwestycje. We wniosku o przywrócenie praw miejskich zwróciliśmy szczególnie uwagę na walory historyczno-kulturowe, obecną strukturę społeczno-gospodarczą i przede wszystkim oczekiwania mieszkańców – podkreśla wójt gminy Izbica, Jerzy Lewczuk.

Wójt przyznaje, że status miasta daje możliwości korzystania nie tylko z dotychczasowych funduszy zewnętrznych na rozwój obszarów wiejskich, ale także nowych dotacji, przeznaczonych na rozwój miast. – To nieco inne pieniądze, a koszty uzyskania statusu miasta są niewielkie. Rachunek jest więc prosty – uważa Lewczuk.

W konsultacjach społecznych za przywróceniem Izbicy praw miejskich opowiedziało się ponad 76 procent mieszkańców. W lipcu br. rząd ostatecznie zdecydował, że od 1 stycznia 2022 roku Izbica ponownie stanie się miastem.

– Z tego tytułu mieszkańcy nie poniosą żadnych wydatków – zapewnia wójt Lewczuk. – Uzyskanie statusu miasta nie pociąga za sobą obowiązku wymiany dowodu osobistego i innych dokumentów. Nie wzrosną opłaty lokalne, reguluje to uchwała rady gminy nie status miejscowości.

– Jedyny koszt, jaki poniesie gmina po uzyskaniu praw miejskich, to zmiana szyldów i pieczątek w urzędzie. Docelowo to będzie Urząd Miasta i Gminy Izbica. No i zmieni się moja funkcja. Przestanę być wójtem, a zostanę burmistrzem – śmieje się Lewczuk. Izbica będzie drugim po Krasnymstawie miastem w powiecie krasnostawskim. (ps)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here