Wójt Lis umorzył im podatki

Ok. 1400 zł to najwyższy podatek za 2016 r. umorzony przez wójta gminy Żółkiewka. W sumie Jacek Lis podarował spłatę części zaległości w wysokości ponad 500 zł czternastu podatnikom.

W biuletynie informacji publicznej gminy Żółkiewka zamieszczono wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł oraz którym udzielono pomocy publicznej w 2016 r. Najwięcej, 1388 zł, wójt morzył Halinie i Stanisławowi Mydlakom, a 1381 zł Arkadiuszowi Pajerowi. Oto pełna lista osób, którym ze względu na ważny interes podatnika wójt Żółkiewki podatki umorzył: Maria i Mieczysław Podgórscy-Szpyt (764 zł), Tomasz Plesz (624 zł), Irena Siczek (548 zł), Andrzej Lewicki (588 zł), Zofia i Leszek Domoń (846 zł), Adam Kwietniewski (672 zł), Magdalena i Grzegorz Stachyra (590 zł), Helena i Dariusz Świetliccy (717 zł), Andrzej Michnik (596 zł), Aneta Sobieszczńska (605 zł), Adam Komajda (509 zł) i Adam Wrona (568 zł). Na raty spłatę podatki wójt rozłożył Łukaszowi Kwietniowi i Tomaszowi Plesz. Ponadto spłatę zobowiązań odroczono w czasie: Markowi Zielonce, Mariuszowi Grabkowi i Robertowi Kuflowi. Na liście osób, którym wójt umorzył podatki w kwocie do 500 zł, znalazło się 31 podatników z gminy Żółkiewka. (kg)