Wójt z absolutorium

Rada Gminy Białopole skwitowała wójta Henryka Maruszewskiego. Gospodarzowi gminy Białopole jednogłośnie udzielono absolutorium. – Gmina jest w dobrej kondycji i czeka na kolejne nabory na inwestycje gminne – mówił wójt Maruszewski.

Omawiając swoją działalność od czasu ostatniej sesji wójt Henryk Maruszewski informował m.in. o tym, że jest dobrej myśli odnośnie wyników zakończonej niedawno kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie gospodarki finansowej gminy. Ma nadzieję, że w protokole pokontrolnym, na który urzędnicy czekają, będzie niewiele zaleceń. Ubolewał, że tylko co czwarty mieszkaniec gminy Białopole jest zaszczepiony przeciwko Covid-19. Przypomniał, że on koronawirusa przeszedł i jest już zaszczepiony.

Omawiając raport o stanie gminy Białopole za 2020 r. wójt Maruszewski przypomniał m.in. o przetargach na wykonanie chodników w Białopolu i Buśnie, które nie z winy urzędników, a z braku zainteresowanych wykonawców, nie doszły do skutku. Stwierdził jednak, że „nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło”, bo dzięki otrzymanym w późniejszym czasie dotacjom, możliwy jest większy zakres tych inwestycji. Wójt mówił też o rekordowej nadwyżce operacyjnej – 3,9 mln zł, możliwej dzięki otrzymanym dofinansowaniom z rządowego programu inwestycji lokalnych.

Informował też o stanie zadłużenia gminy na koniec 2020 r. (2,3 mln zł), zapewniając, że to bezpieczny poziom. Ocenił, że gmina jest w dobrej kondycji i czeka na kolejne nabory na inwestycje gminne. Ubolewał, że w 2020 r. o 37 proc. zwiększyła się liczba zgonów w gminie. Poinformował też, że na świat przychodzi coraz mniej dzieci. Stwierdził, że gdy zaczynał pracę na stanowisku wójta w gminnych szkołach uczyło się 650 dzieci, a teraz jest ich niewiele ponad 200.

Większych dyskusji i debat, nad przedstawianymi podczas sesji dokumentami podsumowującymi 2020 r., nie było. Głos w tej sprawie najczęściej zabierał radny Sławomir Pawelec, który pozytywnie wypowiadał się zarówno na temat pracy wójta, jak i o sporządzonym raporcie o stanie gminy za 2020 r., sprawozdaniu finansowym wraz ze sprawozdaniem wójta z wykonania budżetu za ubiegły rok. Wszystkie uchwały w tych sprawach, a także w kwestii udzielania wójtowi Maruszewskiemu wotum zaufania oraz absolutorium radni podjęli jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.

– To zasługa nas wszystkich tu obecnych – dziękował radnym i sołtysom wójt Maruszewski. – Dziękuję wysokiej radzie. W wielu sprawach możemy się sprzeczać, ale jak już coś wydyskutujemy, to tego się trzymamy. Myślę, że dzięki takiej współpracy jeszcze wiele się w gminie uda zrobić.

Rada gminy jednogłośnie przyjęła też zmiany budżetowe. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here