Wójt z podwyżką, diety radnych bez zmian

Rada gminy Krasnystaw zgodziła się, by podwyższyć wynagrodzenie wójt Edycie Gajowiak-Powroźnik o prawie 6 tys. zł, do kwoty 17 320 zł. Jednocześnie na wniosek radnego Andrzeja Bąka zrezygnowano ze wzrostu diet radnych.

W ubiegłym tygodniu odbyła się kolejna sesja rady gminy Krasnystaw. Najważniejszym jej punktem było głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia nowego wynagrodzenia wójta gminy. Do podwyżki samorządy zobligował rząd, dając do wyboru widełki między najniższym możliwym wynagrodzeniem na poziomie 15 576 zł, a najwyższym w kwocie 19 470 zł. Przed sesją, na komisji finansów rady gminy, zaproponowano, by wójt Edyta Gajowiak-Powroźnik zarabiała 17 320 zł.

Przeciwny był m.in. radny Andrzej Bąk. – Z uwagi na zły stan finansów gminy zaproponowałem, by nie podnosić pensji pani wójt więcej niż to przewidział ustawodawca, czyli na ok. 15 tys. zł. Niestety jedynie ja i członkowie komisji Jerzy Pastuszak i Zbigniew Węcławik byli za takim rozwiązaniem, pozostali: Magdalena Nowacka, Robert Ćwirta, Agnieszka Błaziak, Anita Sokół i Leszek Szeniak byli za wyższą stawką dla pani wójt. Uważali, że na to pieniądze są – mówi Andrzej Bąk. Już na sesji Bąk ponownie zwrócił się z apelem,

by nowe wynagrodzenie wójt ustalić na 15,5 tys. zł. Radni zdecydowali się jednak głosować nad ustaloną na komisji stawką w kwocie 17,3 tys. zł. Ostatecznie przeciw było 4 radnych (Bąk, Marian Bartyka, Daniel Haratym i Jerzy Pastuszak), a 11 za (Krzysztof Golec, Mirosław Berbeć, Wanda Domańska, Agnieszka Błaziak, Robert Ćwirta, Agnieszka Figlarska, Magdalena Nowacka, Anita Sokół, Leszek Szeniak, Andrzej Szostak i Zbigniew Węcławik).

Po przegłosowaniu uchwały w sprawie nowego wynagrodzenia wójta gminy Krasnystaw, radni mieli głosować nad nowymi stawkami swoich diet. Do głosowania jednak nie doszło. Na wspomnianej komisji finansów na wniosek radnego Bąka zdecydowano się, by projekt z sesji zdjąć. – Poddałem propozycję, by całkowicie zrezygnować z podwyżek dla radnych, a pieniądze w ten sposób zaoszczędzone przeznaczyć m.in. na oświetlanie wsi. Nadmieniam, że sam przygotowałem projekt podwyżek dla radnych, który motywowałem m.in. tym, że od 11 lat podwyżek nie było, ale także doceniałby tych radnych, którzy czynnie uczestniczą w pracy rady jednocześnie umniejszając tym, którzy nie udzielają się w jej pracy. Niestety nie uwzględniono tego projektu. Moja propozycja niepodnoszenia diet została pozytywnie i jednogłośnie przyjęta przez komisję – informuje Bąk.

Podczas sesji radni wprowadzili też zmiany do budżetu. Samorząd otrzymał bowiem m.in. ok. 900 tys. zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę dwóch odcinków tras w osiedlu Cukrowni w Siennicy Nadolnej. Po wprowadzeniu tych środków do budżetu jeszcze tego samego dnia gmina podpisała umowę z wykonawcą robót oraz przekazała plac budowy. Cała inwestycja ma być zrealizowana do 9 września 2022 r.

Do tegorocznego budżetu radni wprowadzili również 220 tys. zł na doposażenie wszystkich szkół w urządzenia i narzędzia do rozwoju zdolności uczniów w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. Z tej puli 70 tys. zł zostanie przekazane do SP w Siennicy Nadolnej, 60 tys. zł SP w Małochwieju Dużym, a po 30 tys. zł trafi do pozostałych placówek prowadzonych przez gminę, czyli Zespołu nr 3 w Krasnymstawie oraz SP w Krupem i Jaślikowie. Wymienione placówki będą mieć także 52 tys. zł na zakup nowoczesnego sprzętu odkażającego, wykorzystywanego m.in. do przeciwdziałania Covid-19. (kg)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here