Wójt zadowolony

(29 czerwca) Sesja absolutoryjna w gminie Włodawa odbywała się jeszcze zdalnie, choć w większości samorządów obrady prowadzone są w tradycyjnej formie. Wójt bez problemów otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium za ubiegły rok.

Niemal dwugodzinna sesja online przebiegała z problemami technicznymi, bowiem często nie było słuchać mówcy. Jednak mimo tego radni podjęli tuzin uchwał, w tym dotyczące: zbycia nieruchomości położonej w Różance; wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Susznie; wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce położonej w Okunince; ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Włodawa; udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Włodawa za 2020 rok i wotum zaufania dla Wójta Gminy Włodawa.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Włodawa za rok 2020 dyskusji prawie nie było, jedynie radny Andrzej Lis zauważył, że użyto tam wyrazu angielskiego zamiast polskiego. Z kolei przewodniczący rady Janusz Korneluk wyczytał, że w gminie w większości miejscowości jest „przyrost ujemny”. Dodał także, że wielkie środki gmina dokłada do oświaty, a gros tych środków to wynagrodzenia nauczycieli.

Zarówno za wotum zaufania jak i absolutorium głosowali wszyscy obecni (14) radni.

Dziękując za te głosowania wójt Dariusz Semeniuk przypomniał, że pomimo pandemii udało się zrealizować wiele planów. (pk)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here