Z woli ludu trybuna lub Okopiec

Osiem propozycji złożyli mieszkańcy Włodawy, do pierwszego w historii miasta budżetu obywatelskiego. Do finałowych rozstrzygnięć zakwalifikowano dwie propozycje: zagospodarowanie terenów wokół Okopca oraz modernizację trybuny na stadionie miejskim.

Wśród propozycji zgłoszonych przez mieszkańców znalazły się: plany budowy placu zabaw przy ulicy Kraszewskiego, modernizacja trybuny na stadionie miejskim, budowa samoobsługowej stacji naprawy rowerów, zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Okopiec, przebudowa ulicy Działkowców, a także propozycje zakupu instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej, muszkietów dla drużyny strzeleckiej oraz wsparcia rodzin dzieci borykających się z niepełnosprawnością.
Zgłoszone propozycje przeanalizował zespół, powołany przez burmistrza Wiesława Muszyńskiego.
– Po weryfikacji pomysłów okazało się, że większość z nich nie spełnia kryteriów zawartych w zarządzeniu określającym sposób wykorzystania środków z rezerwy celowej – mówi przewodnicząca zespołu oceniającego Agata Zakrzewska. – Niektóre nie są na przykład zadaniem gminy miejskiej, albo wskazane miejsce do ich realizacji nie należy do miasta. W przypadku planu budowy placu zabaw przy ul. Kraszewskiego okazało się, że nie istnieje możliwość zlokalizowania go na wskazanych przez mieszkańców działkach. Natomiast określenie rzeczywistych kosztów przystosowania ulicy Działkowców do potrzeb wspólnego ruchu pieszych, osób niepełnosprawnych i rowerzystów z możliwością dojazdu samochodów osobowych do ogródków działkowych przekracza kwotę 50 tys. zł.
Ostatecznie mieszkańcom Włodawy przedstawione zostaną dwie propozycje. Pierwsza dotyczy zagospodarowania terenów wokół Okopca. Druga – modernizacji trybuny na Stadionie Miejskim we Włodawie. Mieszkańcy w głosowaniu wybiorą zadanie, które – ich zdaniem – jest bardziej potrzebne. Głosować będzie można do końca czerwca, w sekretariatach jednostek podległych miastu oraz w internecie. (a)