Wolniej na niebezpiecznym łuku w Stawkach

Niebezpieczny zakręt na drodze wojewódzkiej nr 816 w Stawkach znają chyba wszyscy kierowcy poruszający się tą trasą. W feralnym miejscu niejednokrotnie dochodziło do wypadków, także śmiertelnych, jak chociażby w styczniu ubiegłego roku, w którym zginął 15-letni obywatel Rosji.

Gmina Włodawa, po interpelacji złożonej na sesji RG przez radnego ze Stawek Artura Zalewskiego, już drugi rok z rzędu zwraca się do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie o podjęcie działań, zwiększających bezpieczeństwo podróżujących. Na propozycję zainstalowania w tym miejscu barier energochłonnych ZDW w Lublinie nie przystał. Zgodzono się za to na ograniczenie prędkości.

Barier nie będzie…

Jeszcze w ubiegłym roku, w odpowiedzi Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie na pismo Urzędu Gminy Włodawa, można było przeczytać m.in.: „w sprawie lokalizacji metalowej bariery ochronnej po zewnętrznej stronie łuku poziomego drogi wojewódzkiej nr 816 Terespol – Sławatycze – Włodawa – Dorohusk – Zosin km ok. 50+900 w miejscowości Stawki informuję, że ze względu na niewielką głębokość rowu odwodnieniowego przy wskazanym odcinku nie zachodzi konieczność lokalizacji bariery ochronnej. Z uzasadnienia wniosku wynika, że bariera miałaby zapobiegać przypadkom wypadnięcia z drogi pojazdów jadących po jej łuku. W przypadku ustawienia bariery i zaistniałej sytuacji kolizyjnej (np. wpadnięcie w poślizg podczas jazdy po łuku) mogłoby dochodzić do odbicia pojazdu od bariery ochronnej, a następnie do jego powrotu na pas przeznaczony do ruchu w przeciwnym kierunku. Tym samym wzrosłoby prawdopodobieństwo występowania zderzeń pomiędzy pojazdami, a przez to prawdopodobieństwo wzrostu ciężkości wypadków drogowych. Bezpieczeństwo ruchu drogowego w tamtym miejscu uległoby wyraźnemu pogorszeniu – odwrotnie do celu, jaki miałoby przynieść ze sobą ustawienie bariery”.

…będzie ograniczenie prędkości

Dla poprawy bezpieczeństwa na zakręcie w Stawkach dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie Andrzej Gwozda zaproponował inne rozwiązanie. W piśmie do UG Włodawa, z marca br., czytamy m.in.: „ze względu na nieodpowiedni stan techniczny jezdni w rejonie łuku poziomego drogi wojewódzkiej nr 816 Terespol-Sławatycze-Włodawa-Dorohusk-Zosin km ok.50+900 – 51+000 w miejscowości Stawki informuję, że postanowiłem wprowadzić ograniczenie prędkości do 50 km/h w obrębie łuku i dojazdów do niego na odcinkach ok. 100 m przed początkiem łuku. Istniejące obecnie ograniczenie prędkości do 70 km/h będzie obowiązywało w odległościach ok. 200 m przed początkiem przedmiotowego łuku”.
Jak informuje Dyrektor ZDW będzie sporządzony stosowny projekt zmian w stałej organizacji ruchu na drodze nr 816, który zostanie zatwierdzony do wdrożenia, po uzyskaniu opinii Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. (ad)