Wotum zaufania i absolutorium dla wójta Białopola

Radni zaakceptowali wykonanie budżetu gminy za 2021 rok i udzielili wotum zaufania oraz absolutorium wójtowi Henrykowi Maruszewskiemu.

Najważniejszymi punktami ostatniej sesji rady gminy Białopole bez wątpienia było głosowanie nad dwoma projektami uchwał – udzielenia wotum zaufania wójtowi gminy oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021. Ostatecznie radni bez głosów sprzeciwu opowiedzieli się za przyjęciem obu projektów.

Na czerwcowym posiedzeniu poruszony został też m.in. temat unieważnionego (z powodu brak środków) przetargu na modernizację dróg w Białopolu. Zadanie, na które gmina planowała przeznaczyć 4,5 mln zł, okazało się zbyt kosztowne. Wpłynęły dwie oferty, z czego jedna opiewa na ponad 9 mln zł, a druga na ponad 7 mln zł.

– Ogłoszono drugi przetarg – powiedział Henryk Maruszewski, wójt gminy Białopole.

Pozytywna wiadomość jest z kolei taka, że gmina otrzymała dofinansowanie na wszystkie projekty złożone w ramach Polskiego Ładu. Dotacja opiewa łącznie na 5 768 600 zł. Dzięki temu gmina planuje przebudować drogi w Raciborowicach, Strzelcach i Białopolu, zbudować boisko przy szkole w Białopolu, a także zmodernizować oświetlenie uliczne. (pc)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here