Wpadło pół miliona

Ponad pół miliona złotych unijnej dotacji dostała gmina Żmudź. Pieniądze są przeznaczone na zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, kursy zawodowe dla nauczycieli i pomoce dydaktyczne.

Projekt nosi nazwę „Kompetencje kluczowe dla sukcesu”. Jego wartość to 577 338,75 zł. Wkład własny gminy Żmudź był niewielki, a dotacja pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekt ma być realizowany od czerwca br. do czerwca 2018 r. Celem ma być podniesienie jakości kształcenia w gminie Żmudź. Dzięki unijnym pieniądzom uczniowie będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języków obcych, a nauczyciele przejdą kursy zawodowe. Zakupione zostanie wyposażenie do pracowni przedmiotów przyrodniczych, niezbędne podręczniki, ponad 20 laptopów, tablice interaktywne, projektory multimedialne i wiele innych pomocy dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli. (opr. mo)