Wpisała, co musiała…

Czy chełmska radna, Edyta Rożek w złożonym oświadczeniu majątkowym za 2018 rok ujawniła wszystkie dochody? Choć ona sama zapewnia, że dokument wypełniła zgodnie z instrukcją, jeden z czytelników uważa, że nie podała wysokości dofinansowania do studiów z programu „Aktywny Samorząd” i kwoty pobieranego z MOPR zasiłku pielęgnacyjnego.

W złożonym za 2018 rok oświadczeniu majątkowym miejska radna Edyta Rożek, w pozycji nr 8: inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu, podała trzy źródła. Z tytułu zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie zarobiła 41 695 zł, we wspólnocie mieszkaniowej „Kolejowa” – 9 600 zł, zaś we wspólnocie mieszkaniowej „Zachodnia” – 4 971 zł. Zdaniem jednego z naszych czytelników radna nie ujawniła wszystkich swoich dochodów.

Miała nie podać wysokości zasiłku pielęgnacyjnego z Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie oraz kwoty dofinansowania do studiów z programu „Aktywny Samorząd”.

– Oświadczenie majątkowe wypełniłam zgodnie z przekazaną instrukcją. Wszystkie dochody wpisałam na podstawie PIT37, składanego do Urzędu Skarbowego. Zasiłek pielęgnacyjny jak i dofinansowanie do studiów nie stanowią dochodu. Tych kwot nie ujmuje się ani w PIT37, ani w oświadczeniu – wyjaśnia Edyta Rożek. (s)