Wschody Powiatu Włodawskiego po raz drugi

Prawdopodobnie 20 kwietnia w hotelu Drob w Urszulinie po raz drugi odbędzie się gala, podczas której wręczone będą honorowe tytuły „(W)schody Powiatu Włodawskiego”. Zostaną one przyznane osobie, instytucji oraz firmie, które w ubiegłym roku wniosły największy wkład w promocję i rozwój powiatu. Statuetki już czekają na zwycięzców.

Przed rokiem pierwsze „(W)schody” otrzymali: w kategorii Osoba – prof. Stanisław Baj, w kategorii Instytucja – Poleski Park Narodowy, w kategorii Firma – Huta Szkła w Dubecznie. Niemal wszyscy uczestnicy gali wyjątkowo wysoko ocenili rozmach i perfekcyjne przygotowanie imprezy. Docenili także trafność wyboru laureatów.
– Powiat włodawski od lat boryka się z niedocenianiem wielu ludzi czy firm, które naprawdę bardzo mocno promują naszą nadbużańską ziemię – mówi pomysłodawca, starosta Andrzej Romańczuk. – Akcja ta ma przede wszystkim na uwadze tych, którym powiat włodawski zawdzięcza bardzo wiele. I mam tu na myśli tych, którzy naprawdę robią bardzo wiele dobrej roboty z dala od medialnego poklasku. Chcemy ich tym już prestiżowym tytułem – docenić. Rok temu gala była bardzo wysoko oceniona przez wszystkich uczestników i nawet stała się wzorem dla tego typu innych organizatorów wydarzeń.
Honorowy tytuł będzie przyznawany corocznie w pierwszym półroczu za rok ubiegły. Zawsze będą to trzy unikatowe statuetki.
Wyboru nominowanych do honorowego tytułu „W(schody) Powiatu Włodawskiego” dokonuje kapituła, która przyzna, w tajnym głosowaniu zwykłą większością głosów, trzy równorzędne tytuły – osobie, instytucji oraz firmie.
Wnioski, w których składać można na specjalnych drukach propozycje nominowanych wraz z uzasadnieniem, składać należy w sekretariacie starostwa lub drogą mailową (starostwo@powiat.wlodawa.pl) do końca marca.
Więcej informacji na stronie powiatu włodawskiego. (s)