Wsparcie dla młodych talentów

Fundacja Rozwoju WSEI w Lublinie i Miasto Świdnik realizują projekt „Młodzi Zdolni ze Świdnika”. Uczniowie klas 4-6 podstawówek i ich rodzice dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w wysokości ok. 356 tys. zł mogą wspólnie poznawać i rozwijać swoje umiejętności.


Projekt ma na celu rozwój kompetencji kluczowych, takich jak np. umiejętność rozumienia, kreatywność, innowacyjność, krytyczne myślenie, rozwiazywanie problemów. Dla uczniów jest to szansa, by zdefiniowali swoje zainteresowania, swoje mocne strony i talenty. Natomiast rodzice w ten sposób mogą wspierać swoje dzieci, wskazując im najlepszy kierunek.

Projekt rozpoczął się od testu uzdolnień uczniów. Na tej podstawie prowadzący zajęcia i rodzice dowiedzieli się, jakie talenty i zainteresowania przejawiają ich pociecha, a uczniowie zostali przydzieleni do jednej z czterech grup o różnej tematyce zajęć – np. robotyki. Natomiast sami rodzice uczestniczą w zajęciach dydaktycznych pt. „Wspieram swoje dziecko w rozwoju i odkrywaniu talentów”.

Projekt odbywa się w dwóch edycjach: od 1 września 2018 do 20 czerwca 2019 oraz od 1 września 2019 do 20 czerwca 2020. Zajęcia prowadzone są przez naukowców z WSEI, a udział w nich jest całkowicie bezpłatny. Warsztaty odbywają się w Szkole Podstawowej nr. 7 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku. W każdej edycji programu uczestniczyć w niej może do 360 uczniów i 100 rodziców.

– Na zajęciach uczestniczy uczą się m.in. przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, metod uczenia się i pracy zespołowej. Dzięki temu tym młodym ludziom na pewno będzie łatwiej wybrać ścieżkę dalszego kształcenia i kariery zawodowej.– mówi Leszek Gońka, dyrektor Centrum Promocji i Rekrutacji WSEI.

Joanna Niećko